Mikrofon placerad nära Dragaliden vindpark

Ljud


Under kan man hitta en lista med både pågående och avslutade projekt relaterade till ljud från vindkraftverk som StandUP for Winds medlemmar har varit involverade i samt ett urval av relevanta publikationer från StandUPs medlemmar.

Pågående project

  • SWIP
  • Människors upplevelser av ljud från vindkraftverk i kuperad terräng relaterad till ljudmätning (Sponsered by Vindval)
  • Studie av kontrollprogram av buller vid vindkraftverk (Sponsered by Vindval)

Avslutade project

  • Ljud från vindkraftverk (Sponsored by Energimyndigheten)
  • Mask I & II (Sponsored by VindForsk)
  • Avancerad modellering av ljudutbredning i komplex terräng (STEM)
  • Hanö (ÅF)
  • Kunskapssammanställning om infra- och lågfrekvent ljud från vindkraftverk (Swedish Environmental Protection Agency)
  • Störningar från Vindkraftsbuller, en komparativ studie av ljudkvalité (Swedish Environmental Protection Agency)

Publikationer

K. Bolin, M. Almgren, E. Olsson, I Karasalo (2014), Long term estimations of low frequency noise levels over water from an off-shore wind farm,Journal of Acoustical Society of America

K. Bolin, A. Kedhammar, M. E. Nilsson, (2012), The Influence of Background Sounds on Loudness and Annoyance of Wind Turbine Noise, Acta Acustica united with Acustica, 98, 741-748.

K. Bolin, G. Bluhm, G. Eriksson and M. E. Nilsson (2011), Infrasound and low frequency noise from wind turbines: exposure and health effects, Environmental. Reearchs. Letters. 6.

K. Bolin and M. A° bom (2010), Air-borne sound generated by sea waves, Journal of Acoustical Society of America, 127, 2771-2779.

K. Bolin, M. E. Nilsson, S. Khan (2010), The Potential of Natural Sounds to Mask Wind Turbine Noise, Acta Acustica united with Acustica, 96,131-137.

K Bolin, M. Bou´e, I. Karasalo (2009), Long range sound propagation over a sea surface, Journal of Acoustical Society of America, 126, 2191-2197.

K. Bolin (2009), Prediction method for wind-induced vegetation noise, Acta Acustica united with Acustica, 75, 607-619.

Larsson, C., Öhlund, O. 2014. Amplitude modulation of sound from wind turbines under various meteorological conditions. Journal of Acoustical Society of America, vol. 135, ss. 67-73

Öhlund, O., Larsson, C. 2014. Meteorological effects on wind turbine sound propagation. Applied Acoustics

Nyheter/Kalendarium

Akademiforum om vindkraft IV - 2018-03-15 kl 12-17, Geocentrum Uppsala universitet

The Sixth symposium on OpenFOAM® in Wind Energy, 13-15 juni 2018!

Morgan Rossander lägger fram sin avhandling "Electromechanics of vertical axis wind turbines”, kl. 9.15, december 8 i Uppsala.

'Wind-Farm optimization' gratis kurs på KTH, september 25-28, 2017.

Vindkraftkurs.se:  Webbinarium om Vindkraft och fåglar 2017-09-11 från 14:00-15:00.

Vindkraft i Almedalen vecka 27 år 2017, en sammanställning.

Stefan Ivanell ska ha Docentföreläsning - ”Framtidens
utmaningar i vindenergiberäkningar”, 14 Juni 2017 kl 13.15, E22 Campus Gotland

Vindkraftkurs.se:  Webbinarium om Energiöverenskommelsen och vindkraftens samhällsnytta 2017-06-12 från 14:00-15:00.

Vindkraftkurs.se Ljud webinar 1 är tillgängligt här!

Eric Möllerström ska lägga från sin avhandling - "Noise, eigenfrequencies and turbulence behavior of a 200 kW H-rotor vertical axis wind turbine", kl 13:00, april 28, 2017, Uppsala.

Akademiforum III för vindkraft den 28 mars i Uppsala! Program och länk till anmälan finns här.

Seminarium "Power systems with nearly 100% renewable – Problems and solutions”, mars 16, 2017, kl 15:15 - 16:45, KTH

Stefan Ivanell, Uppsala University, berätta något om sin forskning

Yalin Huang ska lägga från sin avhandling - "Economic Regulation Impact on Electricity Distribution Network Investment Considering Distributed Generation", kl 10:00, mars 17, 2017, KTH.

Vindkraftsforskning i fokus konferens 2017, 3-4 april på Chalmers

Akademiforum III för vindkraft den 28 mars i Uppsala! Program och inbjudan kommer ut i början av februari.

Stefan Sjökvist ska lägga från sin avhandling - "Demagnetization and Fault Simulations of Permanent Magnet Generators", kl 9:15, december 9, 2016, Uppsala universitet.

Senad Apelfröjd ska lägga från sin avhandling - "Grid Connection of Permanent Magnet Generator Based Renewable Energy Systems", kl 9:00, november 25, 2016, Uppsala universitet.

Ljudseminarium, december 16, 2016, kl. 13-16 (KTH)

STandUP for Wind årsmöte 2016, oktober 27-28

Jon Olauson ska lägga från sin avhandling, 'Modelling Wind Power for Grid Integration Studies', fr 2016-11-04 @ kl 9:15 (Uppsala).

Stefan Ivanell är också en 'Topic organizer for Aerodynamics and noise' på Torque konferensen 2016.

Stefan Ivanell är en 'Topic Leader' på WindEurope Summit 2016

Utmaningarna med distribuerade och förnybara energikällor, Energiforsk seminarium - Torsdag 7 juli, kl 08.00-12.00, Almedalspaviljongen, Donnersgatan 2, Visby. Anmäl dig här.

Vår StandUp Academy 2016 på Blåsenhus, Uppsala maj 26 (Deadline att registera maj 17)

Seminarium från Energimarknadsinspektionen:
Vilken påverkan har en ökad andel variabel elproduktion?

Energiforsk livestreaming seminar - Reglering av ett framtida kraftsystem torsdag 17 mars kl 13-16, (Seminariet finns tillgängligt en månad efter konferensdatumet)

Sanna Mels lägger fram sin avhandling om vindkraft och lokala förankringsprocesser tisdagen den 22/3 kl. 10.15.

Morgan Rossander lägger fram sin licentiatavhandling "Blade force measurements and electrical torque ripple of a vertical axis wind turbine" onsdagen den 10/2 09:15.

STandUP for Wind medlemmar kommer att delta på  Euromech Colloquium 576 “Wind Farms in Complex Terrains” (8-10 juni 2016)

Raphael Ebenhoch har fått ett pris från Vattenfall!

Vind 2015 4-5 november-
STandUP ska hålla två seminarier!

Vindkraftsforskning i fokus konferens 2015, 6-7 oktober i Uppsala.

Eduard Dyachuk ska lägga fram sin avhandling, 'Aerodynamics of vertical axis wind turbines. Development of simulation tools and experiments', fr 2015-10-09 @ kl 9 (Uppsala).

Ola Eriksson ska lägga fram sin licentiatavhandling 'Numerical Computations of Wakes Behind Wind Farms' onsdag 2015-08-25 @ kl 10 (Visby).

Standup for Wind vid Uppsala universitet och KTH är ett av två starka forskningsmiljöer inom svensk vindkraftsforskning enligt ny utvärdering, läs mer här.

Camille Hamon ska lägga fram sin avhandling, 'Probabilistic security management for power system operations with large amounts of wind power', fr 2015-05-29 @ kl 9 (Stockholm).

Årets vindkraftpris till Professor Lennart Söder!

Stefan Ivanell kommer att presentera om Uppsala universitet Campus Gotlands vindkraft utbildning den 9 maj kl 11-15 i Tallinn

Energimyndighetens Vindkraft nyhetsbrev - maj

Karl Nilsson ska lägga fram sin avhandling, 'Numerical computations of wind turbine wakes and wake interaction', to 2015-06-04.

Svenska Akustiska Sällskapets ljudpris 2014 går till meteorologen Conny Larsson

Ny avhandling om vindförhållanden över skog

Ny licentiatavhandling om Vertical Axis Wind Turbines: Tower Dynamics and Noise