Personallista

Titel

Namn

E-post 

Universitet

Professor Dan Henningson henning@mech.kth.se KTH - Mekanik
Professor Hans Bernhoff hans.bernhoff@
angstrom.uu.se
Uppsala universitet - avdelningen för elektricitetslära
Professor Henrik Alfredsson hal@mech.kth.se KTH - Mekanik
Professor Jens Fransson jensf@mech.kth.se KTH - Mekanik
Professor Lennart Söder lsod@kth.se KTH Elsystem
Professor Mats Leijon Mats.Leijon@
angstrom.uu.se
Uppsala universitet - avdelningen för elektricitetslära
Professor Mats Åbom matsabom@kth.se KTH - Marcus Wallenberglaboratoriet för ljud-och vibrationsforskning 
Professor Mehrdad Ghandhari mehrdad@kth.se KTH Elsystem
Professor Mohammad Hesamzadeh mrhesa@kth.se KTH Elsystem
Researcher Antonio Segalini segalini@mech.kth.se KTH - Mekanik
Senior Lecturer Philipp Schlatter jensf@mech.kth.se KTH - Mekanik
Senior Lecturer Tom Mels tom.mels@kultgeog.uu.se Uppsala universitet, Geovetenskaper - Campus Gotland
Associate professor Anders Goude Anders.Goude@
angstrom.uu.se
Uppsala universitet - avdelningen för elektricitetslära
Associate Professor Heracles Polatidis heracles.polatidis@
geo.uu.se
Uppsala universitet, Geovetenskaper - Campus Gotland
Assistant professor Karl Bolin kbolin@kth.se KTH - Marcus Wallenberglaboratoriet för ljud-och vibrationsforskning 
Associate professor Marcus Berg Marcus.Berg@
angstrom.uu.se
Uppsala universitet - avdelningen för elektricitetslära
Assistant professor Mikael Amelin amelin@kth.se KTH Elsystem
Associate professor Mikael Bergkvist Mikael.Bergkvist@
angstrom.uu.se
Uppsala universitet - avdelningen för elektricitetslära
Associate professor Sandra Eriksson Sandra.Eriksson@
angstrom.uu.se
Uppsala universitet - avdelningen för elektricitetslära
Associate Professor Simon-Philippe Breton Simon-Philippe.Breton@
geo.uu.se
Uppsala universitet, Geovetenskaper - Campus Gotland
Associate Professor Stefan Ivanell stefan.ivanell@geo.uu.se  Uppsala universitet, Geovetenskaper - Campus Gotland
Gästprofessor Ilkka Karasalo ilkkak@kth.se KTH - Marcus Wallenberglaboratoriet för ljud-och vibrationsforskning 
PhD researcher Conny Larsson conny.larsson@met.uu.se Uppsala universitet - Geovetenskaper
PhD researcher Hans Bergström hans.bergstrom@
met.uu.se
Uppsala universitet - Geovetenskaper
PhD researcher Matthias Mohr matthias.mohr@geo.uu.se Uppsala universitet - Geovetenskaper
PhD researcher Olof Öhlund olof.ohlund@met.uu.se Uppsala universitet - Geovetenskaper
PostDoc Johan Arnqvist johan.arnqvist@geo.uu.se Uppsala universitet - Geovetenskaper
PostDoc Jesper Alvarsson jesalv@kth.se KTH - Marcus Wallenberglaboratoriet för ljud-och vibrationsforskning 
PostDoc Amir Rasam rasam@kth.se KTH - Marcus Wallenberglaboratoriet för ljud-och vibrationsforskning 
PostDoc Magnus Brolin-Olsson Magnus.Brolin@sp.se KTH Elsystem
PostDoc Karl Nilsson karl.nilsson@geo.uu.se Uppsala universitet, Geovetenskaper - Campus Gotland
PostDoc Sasan Sarmast sasan.sarmast@geo.uu.se Uppsala universitet, Geovetenskaper - Campus Gotland
Junior Lecturer Andrew Barney andrew.barney@geo.uu.se  Uppsala universitet, Geovetenskaper - Campus Gotland
Junior Lecturer Maria Klemm maria.klemm@geo.uu.se Uppsala universitet, Geovetenskaper - Campus Gotland
Junior Lecturer Fan Zou fan.zou@geo.uu.se  Uppsala universitet, Geovetenskaper - Campus Gotland
Junior Lecturer Liselotte Aldén liselotte.alden@geo.uu.se Uppsala universitet, Geovetenskaper - Campus Gotland
Junior Lecturer Sanna Mels sanna.mels@geo.uu.se Uppsala universitet, Geovetenskaper - Campus Gotland
PhD student Amin Nasri amin.nasri@ee.kth.se KTH Elsystem
PhD student Ann Hyvärinen annhy@mech.kth.se KTH Mekanik
PhD student Ekaterina Moiseeva moiseeva@kth.se KTH Elsystem
Phd student Erik Boström erikbos@mech.kth.se KTH Mekanik
PhD student Aya Aihara Aya.Aihara@angstrom.uu.se Uppsala universitet - avdelningen för elektricitetslära
PhD student Ezgi Uzuncan uzuncan@kth.se KTH Elsystem
PhD student Harold Chamorro hrcv@kth.se KTH Elsystem
PhD student Jennie Persson Söderman

jennie.perssonsoderman@ geo.uu.se

Uppsala universitet - Geovetenskaper
PhD student Kristina Conrady kristina.conrady@geo.uu.se Uppsala universitet - Geovetenskaper
PhD student Mohamadreza Baradar baradar@kth.se KTH Elsystem
PhD student Morgan Rossander Morgan.Rossander@
angstrom.uu.se
Uppsala universitet - avdelningen för elektricitetslära
PhD Student Nikolaos Simisiroglou nikolaos.simisiroglou@
geo.uu.se 
Uppsala universitet, Geovetenskaper - Campus Gotland
PhD student Nina Svensson nina.svensson@geo.uu.se Uppsala universitet - Geovetenskaper
PhD Student Ola Eriksson ola.eriksson@geo.uu.se Uppsala universitet, Geovetenskaper - Campus Gotland
PhD student Per Ribbing Per.Ribbing@
angstrom.uu.se
Uppsala universitet - avdelningen för elektricitetslära
PhD student Petra Thorsson petra.thorsson@geo.uu.se Uppsala universitet - Geovetenskaper
PhD student Petter Eklund petter.eklund@
angstrom.uu.se
Uppsala universitet - avdelningen för elektricitetslära
PhD student Richard Scharff richard.scharff@ee.kth.se KTH Elsystem
PhD student Silke Martinen silke.martinen@geo.uu.se  Uppsala universitet, Geovetenskaper - Campus Gotland
PhD student Yalin Huang yalin@kth.se KTH Elsystem
PhD student Yelena Vardanyan yelenav@kth.se KTH Elsystem

Nyheter/Kalendarium

Akademiforum om vindkraft IV - 2018-03-15 kl 12-17, Geocentrum Uppsala universitet

The Sixth symposium on OpenFOAM® in Wind Energy, 13-15 juni 2018!

Morgan Rossander lägger fram sin avhandling "Electromechanics of vertical axis wind turbines”, kl. 9.15, december 8 i Uppsala.

'Wind-Farm optimization' gratis kurs på KTH, september 25-28, 2017.

Vindkraftkurs.se:  Webbinarium om Vindkraft och fåglar 2017-09-11 från 14:00-15:00.

Vindkraft i Almedalen vecka 27 år 2017, en sammanställning.

Stefan Ivanell ska ha Docentföreläsning - ”Framtidens
utmaningar i vindenergiberäkningar”, 14 Juni 2017 kl 13.15, E22 Campus Gotland

Vindkraftkurs.se:  Webbinarium om Energiöverenskommelsen och vindkraftens samhällsnytta 2017-06-12 från 14:00-15:00.

Vindkraftkurs.se Ljud webinar 1 är tillgängligt här!

Eric Möllerström ska lägga från sin avhandling - "Noise, eigenfrequencies and turbulence behavior of a 200 kW H-rotor vertical axis wind turbine", kl 13:00, april 28, 2017, Uppsala.

Akademiforum III för vindkraft den 28 mars i Uppsala! Program och länk till anmälan finns här.

Seminarium "Power systems with nearly 100% renewable – Problems and solutions”, mars 16, 2017, kl 15:15 - 16:45, KTH

Stefan Ivanell, Uppsala University, berätta något om sin forskning

Yalin Huang ska lägga från sin avhandling - "Economic Regulation Impact on Electricity Distribution Network Investment Considering Distributed Generation", kl 10:00, mars 17, 2017, KTH.

Vindkraftsforskning i fokus konferens 2017, 3-4 april på Chalmers

Akademiforum III för vindkraft den 28 mars i Uppsala! Program och inbjudan kommer ut i början av februari.

Stefan Sjökvist ska lägga från sin avhandling - "Demagnetization and Fault Simulations of Permanent Magnet Generators", kl 9:15, december 9, 2016, Uppsala universitet.

Senad Apelfröjd ska lägga från sin avhandling - "Grid Connection of Permanent Magnet Generator Based Renewable Energy Systems", kl 9:00, november 25, 2016, Uppsala universitet.

Ljudseminarium, december 16, 2016, kl. 13-16 (KTH)

STandUP for Wind årsmöte 2016, oktober 27-28

Jon Olauson ska lägga från sin avhandling, 'Modelling Wind Power for Grid Integration Studies', fr 2016-11-04 @ kl 9:15 (Uppsala).

Stefan Ivanell är också en 'Topic organizer for Aerodynamics and noise' på Torque konferensen 2016.

Stefan Ivanell är en 'Topic Leader' på WindEurope Summit 2016

Utmaningarna med distribuerade och förnybara energikällor, Energiforsk seminarium - Torsdag 7 juli, kl 08.00-12.00, Almedalspaviljongen, Donnersgatan 2, Visby. Anmäl dig här.

Vår StandUp Academy 2016 på Blåsenhus, Uppsala maj 26 (Deadline att registera maj 17)

Seminarium från Energimarknadsinspektionen:
Vilken påverkan har en ökad andel variabel elproduktion?

Energiforsk livestreaming seminar - Reglering av ett framtida kraftsystem torsdag 17 mars kl 13-16, (Seminariet finns tillgängligt en månad efter konferensdatumet)

Sanna Mels lägger fram sin avhandling om vindkraft och lokala förankringsprocesser tisdagen den 22/3 kl. 10.15.

Morgan Rossander lägger fram sin licentiatavhandling "Blade force measurements and electrical torque ripple of a vertical axis wind turbine" onsdagen den 10/2 09:15.

STandUP for Wind medlemmar kommer att delta på  Euromech Colloquium 576 “Wind Farms in Complex Terrains” (8-10 juni 2016)

Raphael Ebenhoch har fått ett pris från Vattenfall!

Vind 2015 4-5 november-
STandUP ska hålla två seminarier!

Vindkraftsforskning i fokus konferens 2015, 6-7 oktober i Uppsala.

Eduard Dyachuk ska lägga fram sin avhandling, 'Aerodynamics of vertical axis wind turbines. Development of simulation tools and experiments', fr 2015-10-09 @ kl 9 (Uppsala).

Ola Eriksson ska lägga fram sin licentiatavhandling 'Numerical Computations of Wakes Behind Wind Farms' onsdag 2015-08-25 @ kl 10 (Visby).

Standup for Wind vid Uppsala universitet och KTH är ett av två starka forskningsmiljöer inom svensk vindkraftsforskning enligt ny utvärdering, läs mer här.

Camille Hamon ska lägga fram sin avhandling, 'Probabilistic security management for power system operations with large amounts of wind power', fr 2015-05-29 @ kl 9 (Stockholm).

Årets vindkraftpris till Professor Lennart Söder!

Stefan Ivanell kommer att presentera om Uppsala universitet Campus Gotlands vindkraft utbildning den 9 maj kl 11-15 i Tallinn

Energimyndighetens Vindkraft nyhetsbrev - maj

Karl Nilsson ska lägga fram sin avhandling, 'Numerical computations of wind turbine wakes and wake interaction', to 2015-06-04.

Svenska Akustiska Sällskapets ljudpris 2014 går till meteorologen Conny Larsson

Ny avhandling om vindförhållanden över skog

Ny licentiatavhandling om Vertical Axis Wind Turbines: Tower Dynamics and Noise