Personallista

Titel Namn E-post Forskningsområde
Professor Lennart Söder lennart.soder
@ee.kth.se

Integration
of Renewable Energy Sources

Professor Mehrdad Ghandhari mehrdad@kth.se Power System
Stability and Control
Professor Lars Nordström larsno@kth.se Power System
Stability and Control
Associate Professor Staffan Norrga norrga@kth.se Power Electronics
Associate Professor Mikael Amelin amelin@kth.se Power System Plannning and Operation
Associate Professor Mohammad Reza Hesamzadeh
mrhesamzadeh
@ee.kth.se
Electricity Markets Research Group
Postdoc Almas Muhammad Shoaib msalmas@kth.se  Smart Transmission Systems Lab
Postdoc Sambuddha Chakrabarti samcha@kth.se Electricity Markets Research Group
Postdoc Porja Hasanpor Divshali poriahd@kth.se Integration of Renewable Energy Sources
Postdoc Manuel Marin manuelma@kth.se Integration of Renewable Energy Sources
PhD Student Taha Ali taha@kth.se Power System Stability and Control
PhD Student Charlotta Ahlfors ahlfo@kth.se Integration of Renewable Energy Sources
PhD Student Maxime Baudette baudette@kth.se Smart Transmission Systems Lab
PhD Student Ehsan Davari Nejad ehsanddn@kth.se Electricity Markets Research Group
PhD Student Ilias Dimoulkas iliasd@kth.se Power System Plannning and Operation
PhD Student Francisco Gomez Lopez fragom@kth.se Smart Transmission Systems Lab
PhD Student Lars Herre lars.herre@ee.kth.se Integration of Renewable Energy Sources
PhD Student Dina Khastieva dinak@kth.se Power System Plannning and Operation
PhD Student Omar Kotb kotb@kth.se Power System Stability and Control
PhD Student Jan Lavenius janlav@kth.se Smart Transmission Systems Lab
PhD Student Wei Li wei3@kth.se Smart Transmission Systems Lab
PhD Student Farhan Mahmood farhanm@kth.se Smart Transmission Systems Lab
PhD Student Martin Nilsson marnil3@kth.se Integration of Renewable Energy Sources
PhD Student Elis Nycander elisn@kth.se Integration of Renewable Energy Sources
PhD Student Danilo Obradovic Daniloo@kth.se Power System Stability and Control
PhD Student Marina Oluic oluic@kth.se Power System Stability and Control
PhD Student Mahir Sarfati sarfati@kth.se Electricity Markets Research Group
PhD Student Meng Song msong@kth.se Power System Plannning and Operation
PhD Student Stefan Stankovic stanko@kth.se Integration of Renewable Energy Sources
PhD Student Egill Tómasson egillt@kth.se Integration of Renewable Energy Sources
PhD Student Dimitrios Zografos dzo@kth.se Power System Stability and Control
Docent Patrik Hilber patrik.hilber
@ee.kth.se
Drift och underhåll
PhD student Kateryna Morozovska kmor@kth.se Drift och underhåll
Professor Mats Åbom matsabom@kth.se Aeroakustik
Professor Gunilla Efraimsson gef@kth.se Aeroakustik
Gästprofessor Ilkka Karasalo ilkkak@kth.se Ljudutbrednings-beräkningar
Lektor Karl Bolin kbolin@kth.se Ljudutbrednings-beräkningar och påverkan på människor
Post doktor Jesper Alvarsson jesalv@kth.se Ljudutbrednings-beräkningar och påverkan på människor
Post doktor Amir Rasam rasam@kth.se Aeroakustik
Professor Dan Henningson henning
@mech.kth.se
Strömningsmekanik, CFD
Professor Henrik Alfredsson hal@mech.kth.se Strömningsmekanik
Professor Jens Fransson jensf@mech.kth.se Gränsskikt, Strömningsmekanik
Senior
Lecturer
Philipp Schlatter pschlatt@mech.kth.se Strömningsmekanik, CFD
Lecturer Stefan Ivanell stefani@mech.kth.se Strömningsmekanik
Researcher Antonio Segalini segalini@mech.kth.se Strömningsmekanik,  Modellering av vindenergi
Researcher Johanna Liljenfeldt

johanna.liljenfeldt@
geo.uu.se

Planering
PhD student Ann Hyvärinen annhy@mech.kth.se Komplex terräng, experimentella tekniker
PhD student Erik Boström erikbos@mech.kth.se Gränsskikt simulering
Professor Staffan Lundström Staffan.Lundstrom
@ltu.se
Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik
Professor Math Bollen math.bollen@ltu.se Elkraftteknik
Biträdande professor Pär Marklund Par.Marklund@ltu.se Maskinelement
Biträdande universitets-lektor Johan Casselgren johan.casselgren
@ltu.se
Experimentell mekanik, Strömnings-lära och experimentell mekanik
Associate Professor Stefan Ivanell stefan.ivanell
@geo.uu.se
Strömningsmekanik
Associate Professor Simon-Philippe Breton simon-philippe.breton
@geo.uu.se
Strömningsmekanik
Associate Professor Heracles Polatidis heracles.polatidis
@geo.uu.se
Optimering
Junior
Lecturer
Andrew Barney andrew.barney
@geo.uu.se
Finansiering
Junior
Lecturer
Fan Zou fan.zou@geo.uu.se Elsystem
Junior
Lecturer
Karl Nilsson karl.nilsson
@geo.uu.se
Strömningsmekanik
Junior
Lecture
Liselotte Aldén liselotte.alden
@geo.uu.se
Planering
Junior
Lecturer
Maria Klemm maria.klemm
@geo.uu.se
Ekonomi
Phd student Nikolaos Simisiroglou nikolaos.simisiroglou
@geo.uu.se
Strömningsmekanik
Phd student Ola Eriksson ola.eriksson
@geo.uu.se
Strömningsmekanik
Phd Student Henrik Asmuth henrik.asmuth@
geo.uu.se
Strömningsmekanik
Junior
Lecturer
Sanna Mels sanna.mels
@geo.uu.se
Acceptansfrågor
Researcher Hugo Olivares hugo.olivares
@geo.uu.se
Strömningsmekanik
Phd student Silke Martinen silke.martinen
@geo.uu.se
Strömningsmekanik
Senior
Lecturer
Tom Mels tom.mels
@kultgeo.uu.se
Planeringfrågor
Professor Hans Bernhoff hans.bernhoff
@angstrom.uu.se
Vertikala vindkraftverks
system
Professor Mats Leijon Mats.Leijon@ angstrom.uu.se Vertikala vindkraftverks
system
Associate professor Sandra Eriksson Sandra.Eriksson
@angstrom.uu.se
Generatorer och elsystem
Associate professor Marcus Berg Marcus.Berg
@angstrom.uu.se
Vindresurs och aerodynamic
Associate professor Mikael Bergkvist Mikael.Bergkvist
@angstrom.uu.se
Vindkraft i elsystemet
Associate professor Anders Goude Anders.Goude
@angstrom.uu.se
Aerodynamik för vertikala vindkraftverk
PhD student Morgan Rossander Morgan.Rossander
@angstrom.uu.se
Elsystem och kontrollsystem för vertikala vindkraftverk
Researcher Jon Olauson Jon.Olauson
@angstrom.uu.se
Vindkraft i elsystemet, vindresursanalys
PhD student Per Ribbing Per.Ribbing
@angstrom.uu.se
LCA Vertikala vindkraftverks
system
PhD student Petter Eklund petter.eklund
@angstrom.uu.se
Permagnetiserade generatorer
PhD student Victor Mendoza victor.mendoza
@angstrom.uu.se
Aerodynamik för vertikala vindkraftverk
PhD student Erik Möllerström Erik.mollerstrom
@hh.se
Mekanik och bullermätningar för vertikalaxlade vindkraftverk
PhD
researcher
Hans Bergström hans.bergstrom
@met.uu.se
Meteorologi, gränsskikt
PhD
researcher
Johan Arnqvist johan.arnqvist
@geo.uu.se
Meteorologi, turbulens
PhD
researcher
Matthias Mohr matthias.mohr
@geo.uu.se
Meteorologi, skog
PhD student Nina Svensson nina.svensson
@geo.uu.se
Vindförhållanden över havet
PhD student Jennie Persson Söderman jennie.
perssonsoderman
@geo.uu.se
Meteorologi, isbildning
PhD student Kristina Conrady kristina.conrady
@geo.uu.se
Ljud
Universitets-lektor Anna Coulson Sjöblom anna.sjoblom
@geo.uu.se
Meteorologi, arktisk, luft-hav-is växelverkan
Universitets-lektor Erik Sahlée erik.sahlee
@met.uu.se
Vindförhållanden över havet
PhD student Erik Janzon erik.janzon@geo.uu.se Förbättrade prognoser av nedisning av vindkraftverk

Nyheter/Kalendarium

Grid Integration Week, 15-19 oktober 2018 på KTH i Stockholm. 

Wake Conference i Visby, 22 - 24 Maj 2019

Nikolaos Simisrigolu lägger fram sin avhandling "Wind power wake modelling: Development and application of an actuator disc method for industrial utilization." kl. 10.15, september 12 i E22, Uppsala university Campus Gotland, Gotland.

Nina Svensson lägger fram sin avhandling "Mesoscale Processes over the Baltic Sea”, kl. 10.00, juni 8 i Hambergsalen, Geocentrum, Uppsala.

Victor Mendoza lägger fram sin avhandling "Aerodynamic Studies of Vertical Axis Wind Turbines using the Actuator Line Model" tisdag den 5 juni 9:00.

StandUP for Energy seminar maj 31: Pioneers in renewables – a German perspective on wind power planning (Registrering)

Akademiforum om vindkraft IV - 2018-03-15 kl 12-17, Geocentrum Uppsala universitet

The Sixth symposium on OpenFOAM® in Wind Energy, 13-15 juni 2018!

Seminar: "On the structure of the power output fluctuations of wind turbines and wind farms; a tuning-free model". 2018-02-22 10:30 - KTH.

Ann Hyvärinen lägger fram sin licentiatavhandling "Wind turbines over a hilly terrain: performance and wake evolution" fredagen den 23/2 10:15.

Morgan Rossander lägger fram sin avhandling "Electromechanics of vertical axis wind turbines”, kl. 9.15, december 8 i Uppsala.

'Wind-Farm optimization' gratis kurs på KTH, september 25-28, 2017.

Vindkraftkurs.se:  Webbinarium om Vindkraft och fåglar 2017-09-11 från 14:00-15:00.

Vindkraft i Almedalen vecka 27 år 2017, en sammanställning.

Stefan Ivanell ska ha Docentföreläsning - ”Framtidens
utmaningar i vindenergiberäkningar”, 14 Juni 2017 kl 13.15, E22 Campus Gotland

Vindkraftkurs.se:  Webbinarium om Energiöverenskommelsen och vindkraftens samhällsnytta 2017-06-12 från 14:00-15:00.

Vindkraftkurs.se Ljud webinar 1 är tillgängligt här!

Eric Möllerström ska lägga från sin avhandling - "Noise, eigenfrequencies and turbulence behavior of a 200 kW H-rotor vertical axis wind turbine", kl 13:00, april 28, 2017, Uppsala.

Akademiforum III för vindkraft den 28 mars i Uppsala! Program och länk till anmälan finns här.

Seminarium "Power systems with nearly 100% renewable – Problems and solutions”, mars 16, 2017, kl 15:15 - 16:45, KTH

Stefan Ivanell, Uppsala University, berätta något om sin forskning

Yalin Huang ska lägga från sin avhandling - "Economic Regulation Impact on Electricity Distribution Network Investment Considering Distributed Generation", kl 10:00, mars 17, 2017, KTH.

Vindkraftsforskning i fokus konferens 2017, 3-4 april på Chalmers

Akademiforum III för vindkraft den 28 mars i Uppsala! Program och inbjudan kommer ut i början av februari.

Stefan Sjökvist ska lägga från sin avhandling - "Demagnetization and Fault Simulations of Permanent Magnet Generators", kl 9:15, december 9, 2016, Uppsala universitet.

Senad Apelfröjd ska lägga från sin avhandling - "Grid Connection of Permanent Magnet Generator Based Renewable Energy Systems", kl 9:00, november 25, 2016, Uppsala universitet.

Ljudseminarium, december 16, 2016, kl. 13-16 (KTH)

STandUP for Wind årsmöte 2016, oktober 27-28

Jon Olauson ska lägga från sin avhandling, 'Modelling Wind Power for Grid Integration Studies', fr 2016-11-04 @ kl 9:15 (Uppsala).

Stefan Ivanell är också en 'Topic organizer for Aerodynamics and noise' på Torque konferensen 2016.

Stefan Ivanell är en 'Topic Leader' på WindEurope Summit 2016

Utmaningarna med distribuerade och förnybara energikällor, Energiforsk seminarium - Torsdag 7 juli, kl 08.00-12.00, Almedalspaviljongen, Donnersgatan 2, Visby. Anmäl dig här.

Vår StandUp Academy 2016 på Blåsenhus, Uppsala maj 26 (Deadline att registera maj 17)

Seminarium från Energimarknadsinspektionen:
Vilken påverkan har en ökad andel variabel elproduktion?

Energiforsk livestreaming seminar - Reglering av ett framtida kraftsystem torsdag 17 mars kl 13-16, (Seminariet finns tillgängligt en månad efter konferensdatumet)

Sanna Mels lägger fram sin avhandling om vindkraft och lokala förankringsprocesser tisdagen den 22/3 kl. 10.15.

Morgan Rossander lägger fram sin licentiatavhandling "Blade force measurements and electrical torque ripple of a vertical axis wind turbine" onsdagen den 10/2 09:15.

STandUP for Wind medlemmar kommer att delta på  Euromech Colloquium 576 “Wind Farms in Complex Terrains” (8-10 juni 2016)

Raphael Ebenhoch har fått ett pris från Vattenfall!

Vind 2015 4-5 november-
STandUP ska hålla två seminarier!

Vindkraftsforskning i fokus konferens 2015, 6-7 oktober i Uppsala.

Eduard Dyachuk ska lägga fram sin avhandling, 'Aerodynamics of vertical axis wind turbines. Development of simulation tools and experiments', fr 2015-10-09 @ kl 9 (Uppsala).

Ola Eriksson ska lägga fram sin licentiatavhandling 'Numerical Computations of Wakes Behind Wind Farms' onsdag 2015-08-25 @ kl 10 (Visby).

Standup for Wind vid Uppsala universitet och KTH är ett av två starka forskningsmiljöer inom svensk vindkraftsforskning enligt ny utvärdering, läs mer här.

Camille Hamon ska lägga fram sin avhandling, 'Probabilistic security management for power system operations with large amounts of wind power', fr 2015-05-29 @ kl 9 (Stockholm).

Årets vindkraftpris till Professor Lennart Söder!

Stefan Ivanell kommer att presentera om Uppsala universitet Campus Gotlands vindkraft utbildning den 9 maj kl 11-15 i Tallinn

Energimyndighetens Vindkraft nyhetsbrev - maj

Karl Nilsson ska lägga fram sin avhandling, 'Numerical computations of wind turbine wakes and wake interaction', to 2015-06-04.

Svenska Akustiska Sällskapets ljudpris 2014 går till meteorologen Conny Larsson

Ny avhandling om vindförhållanden över skog

Ny licentiatavhandling om Vertical Axis Wind Turbines: Tower Dynamics and Noise