Nyhetsbrev

ISSUE 1 l April l 2017

Fråga oss!

Skicka en fråga till oss!

STandUP for Energy Webb

STandUP for Wind är en del av regeringens strategiska forskningsområde STandUP for Energy. 

Vår undervisning

KTH och Uppsala universitets avdelningar erbjuder också kurser och program om vindkraft. Nedan kan du hitta länkar till varje avdelnings undervisningsutbud.


Uppsala universitet Campus Gotland

Nätbaserad utbildning - vindkraftprojektering

Magisterprogram i vindkraftprojektering

Uppsala universitet - avdelningen för elektricitetslära

Vindkraft - teknik och system

KTH - Mekanik

Strömningsmekanik för vindenergi
 

KTH - Elektrisk energisystem

Vindkraftsystem


STandUP for Wind licentiat och doktorsavhandlingar (DiVA).


Energirelaterade program

Uppsala universitet Geovetenskaper

Civilingenjör i energisystem

Uppsala universitet - avdelningen för elektricitetslära

Civilingenjörsprogrammet i energisystem


Konferens undervisning

EuroMech 576 - KTH kurs