Välkommen till STandUP for Wind

Den planerade utbyggnaden av vindkraft i Sverige står inför stora utmaningar. Det krävs ny kunskap och kompetens för att företag och myndigheter ska kunna integrera el från vindkraft i elnätet på ett optimalt sätt, att finna lämpliga områden för lokalisering av vindkraftsparker och att placera verk för att på bästa sätt utnyttja vindförhållanden.

STandUP for Wind är ett forskningscentra profilerat mot projektering och etablering av vindenergi i Sverige. Centrat är ett samarbete mellan KTH och Uppsala universitet i samarbete med SLU och LTU inom ramen för regeringens strategiska forskningsområde STandUP for Energy.

STandUP for Wind har av Energimyndigheten initierad utvärdering utpekats som en stark forskningsmiljö med speciell styrka på projektering och nätets förutsättningar.

Forskningscentret har en omsättning på ca 40 miljoner svenska kronor för forskning, utbildning och samverkan samt involverar ca 50 personer.