Program

Dag 1 kommer att ge en överblick över Sveriges vindkraftforskningsprogram och strategi samt en inblick i några andra länders vindkraftforskning.

Dag 2 kommer att ha två par parallella sessioner med fokus på:

Drift och underhåll, Resurs och prognos, Ljud och acceptans, Integrering och elkvalitet, Miljö och hälsa, System och komponenter

Ladda hem konferensens program (som PDF) här!

Deltagarlistan


Tisdag, 6 oktober

Talare Moderator
09:00 – 10:00 REGISTRERING OCH FIKA    
10:00 – 10:30 Inledning och välkommen              Stefan Ivanell och Angelica Ruth
10:30 – 11:00 International outlook Jens Madsen, Vattenfall Stefan Ivanell
11:00 – 11:30 Svensk forskning och innovation på energiområdet – nationellt och i internationellt samarbete Lars Guldbrand Stefan Ivanell
11:30 – 12:00 Energimyndighetens strategi för forskning och innovation om vindkraft Linus Palmblad, Energimyndigheten Stefan Ivanell
12:00 – 13:30  LUNCH OCH POSTERUTSTÄLLNING
13:30 – 14:00 Utblick Norge - Wind power in Norway; status and R&D activities Ane Torvanger Brunvoll Angelica Pettersson
14:00 – 14:30 Utblick Danmark: Megavind’s view on the direction for Danish wind energy research, development, testing and demonstration Emilie Kærn Angelica Pettersson
14:30 – 15:00 Utblick Tyskland: Wind energy research in Germany –
Fraunhofer IWES as an example
Julia Gottschall Angelica Pettersson
15:00 – 15:30 FIKA, POSTERUTSTÄLLNING OCH SPEAKERS CORNER
15:30 – 15:40 Vindkraft i kallt klimat Stefan Ivarsson Organisatörer
15:40 – 15:50 STandUP for Wind Stefan Ivanell Organisatörer
15:50 – 16:00 Vindval Kerstin Jansbo Organisatörer
16:00 – 16:10 Vindforsk Åsa Elmqvist Organisatörer
16:10 – 16:20 Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum (SWPTC) Ola Carlson Organisatörer
16:30 – 17:30 Paneldiskussion –

Svarar forskningen på de frågor som industrin och
samhället har?

Jenny Longworth; Linus Palmblad; Ingrid Johansson- Horner; Stefan Ivanell; Ola Carlson; Henri Engström

Annika Nilsson, EM; Sven-Erik Thor, StandUp for Wind

17:30 – 19:00     POSTERUTSTÄLLNING, FÖRDRINK MED SNACKS                                    

19:00                     MIDDAG                                                          


Onsdag, 7:e oktober

Spår 1 - Ljud och acceptans

09:00-09:20 Jesper Alvarsson

Mätning av de psykoakustiska effekterna av vindkraftverksbuller i nära real tid

09:20-09:40 Paul Appelqvist Ljudpåverkan vid nedisning av vindkraftverk
09:40-10:00 Conny Larsson Ljudutbredning från vindkraftverk
10:00-10:20 Sanna Mels Lokala förankringsprocesser ur ett demokratiperspektiv

Spår 2 - Integrering och elkvalitet

09:00-09:20 Nicolas Espinoza Grid code testing of wind turbine by VSC-based testing equipment
09:20-09:40 Lennart Söder Utmaningar vid 100% förnybar svensk elförsörjning
09:40-10:00 Daphne Schwanz The Spread of Harmonics in Wind Parks
10:00-10:20 Jon Olauson Högupplösta tidsserier från framtida vindkraftproduktion

10:30 – 11:00  FIKA OCH POSTERUTSTÄLLNING OCH SPEAKERS CORNER     

Spår 1 - Resurs och prognos

11:00-11:20 Per Undén Sannolikhetsprognoser av
isbildning och
produktionsförluster
11:20-11:40 Stefan Ivanell Optimering av morgondagens vindparker
11:40-12:00 Johan Arnqvist Modellering av turbulens i atmosfären

Spår 2 - System och komponenter

11:00-11:20 Joachim Härsjö Modellering och analys av direktdriven generator med intern kortslutning av lindningsvarv
11:20-11:40 Naveed Ur Rehman Malik Brushless Doubly-fed wind power generator with rotating power electronic converter
11:40-12:00 Saeed Asadi Development of a scaled down test rig for wind turbine drive train dynamics

12:00 – 13:00               LUNCH OCH POSTERUTSTÄLLNING

Spår 1 - Resurs och prognos

13:00-13:20 Staffan Rydblom Avbildande mätmetod för bestämning av luftens innehåll av flytande vattenpartiklar
13:20-13:40 Bastian Nebenführ Wind-Turbine Fatigue Loads in Forest Regions based on Large-Eddy Simulation
13:40-14:00 Matthias Mohr Vindresursen, elproduktionen och turbulensen i skog

Spår 2 - System och komponenter

13:00-13:20 Sandra Eriksson Permanentmagnetiserade generatorer för vindkraftverk
13:20-13:40 Hans Bernhoff Utveckling av vertikalaxlad vindkraftsteknologi - resultat och slutsatser
13:40-14:00 Hamidreza Abedi Development Of Free Vortex Wake Method For Aerodynamic Loads On Rotor Blades

14:00 – 14:30   FIKA OCH POSTERUTSTÄLLNING OCH SPEAKERS CORNER

Spår 1 - Drift och underhåll

14:30-14:50 Kenth Johansson De-icing of Wind Turbines using Microwave Technology
14:50-15:10 Pramod Bangalore Load- and Risk-based Maintenance Management for Wind Turbines
15:10-15:30 Johannes Lindvall Post-construction energy yield estimates

Spår 2 - Miljö och hälsa

14:30-14:50 Jenny Lundén Icethrower – aktuellt läge och resultat
14:50-15:10 Anna Skarin

Påverkan på renar och renskötsel från vindkraftsparker under bygg- och driftfas

15:10-15:30 Mathias Andersson Pålning av havsbaserad vindkraft: hur farligt är det och hur kan man minska miljöpåverkan?

15:30 – 16:00                                      SUMMERING