Vindkraftsforskning i fokus 2015, Uppsala 6-7th of October

Day 1 presentations:

Utblick

'International outlook' - Jens Madsen

'Svensk forskning och innovation på energiområdet – nationellt och i internationellt samarbete' - Lars Guldbrand

'Energimyndighetens strategi för forskning och innovation om vindkraft' - Linus Palmblad

'Utblick Norge - Wind power in Norway; status and R&D activities' -  Ane Torvanger Brunvoll

'Utblick Danmark: Megavind’s view on the direction for Danish wind energy research, development, testing and demonstration' -  Emilie Kærn

'Utblick Tyskland: Wind energy research in Germany – Fraunhofer IWES as an example' -  Julia Gottschall

Presentation av forskningsprogrammen

'Vindkraft i kallt klimat' - Stefan Ivarsson

'STandUP for Wind' - Stefan Ivanell

'Vindval' - Kerstin Jansbo

'Vindforsk' - Åsa Elmqvist

'Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum (SWPTC)' - Ola Carlson

Day 2 Presentations:

Drift och underhåll

'Aktiv avisning av vindturbinblad med mikrovågor och avancerade ytbeläggningar' - Kenth Johansson

'Load- and Risk-based Maintenance Management for Wind Turbines' - Pramod Bangalore

'Post-construction energy yield estimates' - Johannes Lindvall

Integrering och elkvalitet

'Grid code testing of wind turbine by VSC-based testing equipment' - Nicolas Espinoza

'Utmaningar vid 100% förnybar svensk elförsörjning' - Lennart Söder

'The Spread of Harmonics in Wind Parks' - Daphne Schwanz

'Högupplösta tidsserier från framtida vindkraftproduktion' - Jon Olauson

Ljud och acceptans

'Mätning av de psykoakustiska effekterna av vindkraftverksbuller i nära real tid' - Jesper Alvarsson

'Ljudpåverkan vid nedising av vindkraftverk' - Paul Appelqvist

'Ljudutbredning från vindkraftverk' - Conny Larsson

'Lokala förankringsprocesser ur ett demokratiperspektiv' - Sanna Mels

Miljö

'Icethrower – aktuellt läge och resultat' - Jenny Lundén

'Påverkan på rennäring under drift' - Anna Skarin

'Pålning av havsbaserad vindkraft: hur farligt är det och hur kan man minska miljöpåverkan?' - Mathias Andersson

Resurs och prognos

'Sannolikhetsprognoser av isbildning och produktionsförluster' - Per Undén

'Optimering av morgondagens vindparker' - Stefan Ivanell

'Modellering av turbulens i atmosfären' - Johan Arnqvist

'Avbildande mätmetod för bestämning av luftens innehåll av flytande vattenpartiklar' - Staffan Rydblom

'Wind-Turbine Fatigue Loads in Forest Regions based on Large-Eddy Simulation' - Bastian Nebenführ

'Vindresursen, elproduktionen och turbulensen i skog' - Matthias Mohr

System och komponenter

'Modellering och analys av direktdriven generator med intern kortslutning av lindningsvarv' - Joachim Härsjö

'Brushless Doubly-fed wind power generator with rotating power electronic converter' - Naveed Ur Rehman Malik

'Development of a scaled down test rig for wind turbine drive train dynamics' - Saeed Asadi

'Permanentmagnetiserade generatorer för vindkraftverk' - Sandra Eriksson

'Utveckling av vertikalaxlad vindkraftsteknologi - resultat och slutsatser' - Hans Bernhoff

'Development Of Free Vortex Wake Method For Aerodynamic Loads On Rotor Blades' - Hamidreza Abedi