Vindkartering och kallt klimat

Under kan man hitta en lista med både pågående och avslutade projekt relaterade till vindkartering och kallt klimat som StandUP for Winds medlemmar har varit involverade i samt ett urval av relevanta publikationer från StandUPs medlemmar.

Pågående project

  • Wind power in cold climate - modelling of icing and production losses (sponsored by Swedish Wind Energy Agency, 2013-2016)

  • Wind power in forests II (sponsored by Vindforsk IV, approximately 2014-2017)

Avslutade project

  • ICEWIND (Sponsored by Toppforskningsinitiativet), from 2011-2014

  • Wind power in cold climates (sponsored by Vindforsk III, 2009-2013)

  • Wind power in forests (sponsored by Vindforsk III, 2009-2013)

Publikationer