Generatorer och styrsystem

Forskningen fokuserar på permanentmagnetiserade generatorer, elsystem och kontrollsystem för vindkraftverk. Forskningsområden innefattar avmagnetisering av permanentmagneter, generatorer med nya magnetmaterial samt innovativa styrtekniker av vindkraftverk.

Pågående project

  • SAVANT: SAVonius turbine for ANTarktis

  • Minskar produktionen hos vindkraftverk över tid?, 2015-2017, Vindforsk

  • Permanentmagentiserade generatorer och elsystem för förnybar energi, Carl Tryggers Stiftelse, 2016-2017

  • Novel magnetic materials for applications as cooling media and permanent magnets, Vetenskapsrådet, 2013-2016.

Avslutade project

  • Design of diode rectified permanent magnet generators, ÅForsk (Ångpanneföreningen's Foundation for R&D), 2013-2015.

  • Grundläggande studier av magnetiska egenskaper hos permanentmagneter i elektriska maskiner, Vetenskapsrådet, 2011-2013.

Publikationer