Landskap och deltagande planering

Under kan man hitta en lista med både pågående och avslutade projekt relaterade till landskap och deltagande planering frågor för vindkraft som StandUP for Winds medlemmar har varit involverade i samt ett urval av relevanta publikationer från StandUPs medlemmar.

Pågående project

Avslutade project

  • Deltagande Landskapsanalys för vindkraft, 2009-2012 (Vindval)

  • Vindkraft och människans intressen, 2011-2012 (Vindval)

  • Förankringsmodeller för vindkraft, completed 2016 (PhD project)

Publikationer

Mels, S. & Aronsson, L. (2010). Planering och kommunikation kring vindkraft i havet: en studie av lokala förankringsprocesser. Stockholm: Naturvårdsverket.

Bengtsson Ryberg, J. et al. (2013) The Effects of Wind Power on Human Interests: A Synthesis. Report/ Naturvårdsverket.

Mels, T. (2013) ’Globalism, particularism and the greening of neoliberal energy landscapes’. In Bradley, Karin Green Utopianism: practices and perspectives. Taylor and Francis/Routledge, New York.

Mels, T. & Mels, S. (2014). Deltagande landskapsanalys för vindkraft: principer, erfarenheter och tillvägagångssätt. Rapport 6625. Stockholm: Naturvårdsverket.

Mels, S. (2016). Vindkraft och lokala förankringsprocesser: perspektiv på deltagande, förståelse och acceptans. Diss. Karlstad : Karlstads universitet.