Mikrofon placerad nära Dragaliden vindpark

Ljud


Under kan man hitta en lista med både pågående och avslutade projekt relaterade till ljud från vindkraftverk som StandUP for Winds medlemmar har varit involverade i samt ett urval av relevanta publikationer från StandUPs medlemmar.

Pågående project

  • SWIP
  • Människors upplevelser av ljud från vindkraftverk i kuperad terräng relaterad till ljudmätning (Sponsered by Vindval)
  • Studie av kontrollprogram av buller vid vindkraftverk (Sponsered by Vindval)

Avslutade project

  • Ljud från vindkraftverk (Sponsored by Energimyndigheten)
  • Mask I & II (Sponsored by VindForsk)
  • Avancerad modellering av ljudutbredning i komplex terräng (STEM)
  • Hanö (ÅF)
  • Kunskapssammanställning om infra- och lågfrekvent ljud från vindkraftverk (Swedish Environmental Protection Agency)
  • Störningar från Vindkraftsbuller, en komparativ studie av ljudkvalité (Swedish Environmental Protection Agency)

Publikationer

K. Bolin, M. Almgren, E. Olsson, I Karasalo (2014), Long term estimations of low frequency noise levels over water from an off-shore wind farm,Journal of Acoustical Society of America

K. Bolin, A. Kedhammar, M. E. Nilsson, (2012), The Influence of Background Sounds on Loudness and Annoyance of Wind Turbine Noise, Acta Acustica united with Acustica, 98, 741-748.

K. Bolin, G. Bluhm, G. Eriksson and M. E. Nilsson (2011), Infrasound and low frequency noise from wind turbines: exposure and health effects, Environmental. Reearchs. Letters. 6.

K. Bolin and M. A° bom (2010), Air-borne sound generated by sea waves, Journal of Acoustical Society of America, 127, 2771-2779.

K. Bolin, M. E. Nilsson, S. Khan (2010), The Potential of Natural Sounds to Mask Wind Turbine Noise, Acta Acustica united with Acustica, 96,131-137.

K Bolin, M. Bou´e, I. Karasalo (2009), Long range sound propagation over a sea surface, Journal of Acoustical Society of America, 126, 2191-2197.

K. Bolin (2009), Prediction method for wind-induced vegetation noise, Acta Acustica united with Acustica, 75, 607-619.

Larsson, C., Öhlund, O. 2014. Amplitude modulation of sound from wind turbines under various meteorological conditions. Journal of Acoustical Society of America, vol. 135, ss. 67-73

Öhlund, O., Larsson, C. 2014. Meteorological effects on wind turbine sound propagation. Applied Acoustics