Vertikalaxlade vindkraftsystem

Forskningen syftar till att öka förståelsen av och möjligheterna med den nya vertikalaxlade tekniken. Den har både nischtillämpningar som till exempel i turbulenta miljöer och bullerkänsliga installationer samt även storskaliga tillämpningar som vindkraftsinstallationer över 10 MW och flytande offshore teknik. Forskningen innefattar aerodynamik, mekanik samt elektricitetslära och innefattar experimentell verksamhet på flera vertikalaxlade vindkraftverksprototyper.

Pågående project

  • SAVANT: SAVonius turbine for ANTarktis

  • Vindprojekt Falkenberg, Uppsala University, 2012-

  • A small vertical axis wind turbine (VAWT) optimized for use in urban environments

Avslutade project

  • Wind energy project Falkenberg, Konstruktion och testing av elsystem för vindkraft, Vertical Wind AB, 2009-2010, 2014-2015.

  • Experimental validation of simulations for a vertical axis wind turbine, J. Gust. Richert Foundation, 2011-2012.

  • CFE – Centrum för förnybar elenergiomvandling, Swedish centre for renewable electric energy conversion, Renewable generation from wind, wave and flowing water, Energy authority, Vinnova, Statkraft, 2007-2012. 

Publikationer