Kontakt

Föreståndare

Stefan Ivanell, stefan@standupforwind.se

Tillförordnad ordförande

Jenny Longworth, jenny.longworth@vindteknikk.com

Ledningsgrupp

Föreståndare, Stefan Ivanell, UU-Geo & KTH-Mek, stefan@standupforwind.se 

Patrik Fernberg, LTU ,patrik.fernberg@ltu.se

Anders Goude, UU-Teknik, Anders.Goude@angstrom.uu.se

Elis Nycander, KTH-EE, elisn@kth.se

Erik Sahlée, UU-Geo, erik.sahlee@met.uu.se

Antonio Segalini, KTH-Mek, segalini@mech.kth.se

Kateryna Morozovska​, KTH, kmor@kth.se

Per-Anders Hansson. SLU, Per-Anders.Hansson@slu.se

Kontaktuppgifter

Meteorologi: Erik Sahlée, UU-Geo, erik.sahlee@met.uu.se

Strömningsmekanik: Stefan Ivanell, UU-Geo & KTH-Mek, stefan@standupforwind.se

Elsystem: Elis Nycander, KTH-EE, elisn@kth.se

Ljud: Johan Arnqvist, UU-GEO, Johan.Arnqvist@geo.uu.se

Vertikalaxlade Vindkraftsystem: Hans Bernhoff, UU-Teknik, Hans.Bernhoff@angstrom.uu.se

Landskap och deltagande planering: Tom Mels, UU-KG,  Tom.Mels@kultgeog.uu.se

Drift och underhåll: Patrik Hilber, KTH-EE, patrik.hilber@ee.kth.se

Kallt klimat: Lavan Kumar Eppanapelli, lavan.eppanapelli@ltu.se

Styrelse

Ordförande Jenny Longworth, jenny.longworth@vindteknikk.com

Hans Bergström, UU-Geo, hans.bergstrom@met.uu.se

Kristina Edström, UU-Kemi, Kristina.Edstrom@kemi.uu.se

Göran Ericsson, Svenska Kraftnät, Goran.Ericsson@svk.se

Dan Henningson, KTH-Mek, henning@mech.kth.se

Lennart Söder, KTH-EE, lennart.soder@ee.kth.se

Ulf Tollaksen, OX2, ulf.tollaksen@ox2.se

Mats Åbom, KTH-MWL, matsabom@kth.se

Hans Bernhoff, UU-Teknik, Hans.Bernhoff@angstrom.uu.se