Personallista

Titel Namn E-post Forskningsområde
Professor Lennart Söder lennart.soder
@ee.kth.se

Integration
of Renewable Energy Sources

Professor Mehrdad Ghandhari mehrdad@kth.se Power System
Stability and Control
Professor Lars Nordström larsno@kth.se Power System
Stability and Control
Associate Professor Staffan Norrga norrga@kth.se Power Electronics
Associate Professor Mikael Amelin amelin@kth.se Power System Plannning and Operation
Associate Professor Mohammad Reza Hesamzadeh
mrhesamzadeh
@ee.kth.se
Electricity Markets Research Group
Postdoc Almas Muhammad Shoaib msalmas@kth.se  Smart Transmission Systems Lab
Postdoc Sambuddha Chakrabarti samcha@kth.se Electricity Markets Research Group
Postdoc Porja Hasanpor Divshali poriahd@kth.se Integration of Renewable Energy Sources
Postdoc Manuel Marin manuelma@kth.se Integration of Renewable Energy Sources
PhD Student Taha Ali taha@kth.se Power System Stability and Control
PhD Student Charlotta Ahlfors ahlfo@kth.se Integration of Renewable Energy Sources
PhD Student Maxime Baudette baudette@kth.se Smart Transmission Systems Lab
PhD Student Ehsan Davari Nejad ehsanddn@kth.se Electricity Markets Research Group
PhD Student Ilias Dimoulkas iliasd@kth.se Power System Plannning and Operation
PhD Student Francisco Gomez Lopez fragom@kth.se Smart Transmission Systems Lab
PhD Student Lars Herre lars.herre@ee.kth.se Integration of Renewable Energy Sources
PhD Student Dina Khastieva dinak@kth.se Power System Plannning and Operation
PhD Student Omar Kotb kotb@kth.se Power System Stability and Control
PhD Student Jan Lavenius janlav@kth.se Smart Transmission Systems Lab
PhD Student Wei Li wei3@kth.se Smart Transmission Systems Lab
PhD Student Farhan Mahmood farhanm@kth.se Smart Transmission Systems Lab
PhD Student Martin Nilsson marnil3@kth.se Integration of Renewable Energy Sources
PhD Student Elis Nycander elisn@kth.se Integration of Renewable Energy Sources
PhD Student Danilo Obradovic Daniloo@kth.se Power System Stability and Control
PhD Student Marina Oluic oluic@kth.se Power System Stability and Control
PhD Student Mahir Sarfati sarfati@kth.se Electricity Markets Research Group
PhD Student Meng Song msong@kth.se Power System Plannning and Operation
PhD Student Stefan Stankovic stanko@kth.se Integration of Renewable Energy Sources
PhD Student Egill Tómasson egillt@kth.se Integration of Renewable Energy Sources
PhD Student Dimitrios Zografos dzo@kth.se Power System Stability and Control
Docent Patrik Hilber patrik.hilber
@ee.kth.se
Drift och underhåll
PhD student Kateryna Morozovska kmor@kth.se Drift och underhåll
Professor Mats Åbom matsabom@kth.se Aeroakustik
Professor Gunilla Efraimsson gef@kth.se Aeroakustik
Gästprofessor Ilkka Karasalo ilkkak@kth.se Ljudutbrednings-beräkningar
Lektor Karl Bolin kbolin@kth.se Ljudutbrednings-beräkningar och påverkan på människor
Post doktor Jesper Alvarsson jesalv@kth.se Ljudutbrednings-beräkningar och påverkan på människor
Post doktor Amir Rasam rasam@kth.se Aeroakustik
Professor Dan Henningson henning
@mech.kth.se
Strömningsmekanik, CFD
Professor Henrik Alfredsson hal@mech.kth.se Strömningsmekanik
Professor Jens Fransson jensf@mech.kth.se Gränsskikt, Strömningsmekanik
Senior
Lecturer
Philipp Schlatter pschlatt@mech.kth.se Strömningsmekanik, CFD
Lecturer Stefan Ivanell stefani@mech.kth.se Strömningsmekanik
Researcher Antonio Segalini segalini@mech.kth.se Strömningsmekanik,  Modellering av vindenergi
Researcher Johanna Liljenfeldt

johanna.liljenfeldt@
geo.uu.se

Planering
PhD student Ann Hyvärinen annhy@mech.kth.se Komplex terräng, experimentella tekniker
PhD student Erik Boström erikbos@mech.kth.se Gränsskikt simulering
Professor Staffan Lundström Staffan.Lundstrom
@ltu.se
Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik
Professor Math Bollen math.bollen@ltu.se Elkraftteknik
Biträdande professor Pär Marklund Par.Marklund@ltu.se Maskinelement
Biträdande universitets-lektor Johan Casselgren johan.casselgren
@ltu.se
Experimentell mekanik, Strömnings-lära och experimentell mekanik
Associate Professor Stefan Ivanell stefan.ivanell
@geo.uu.se
Strömningsmekanik
Associate Professor Simon-Philippe Breton simon-philippe.breton
@geo.uu.se
Strömningsmekanik
Associate Professor Heracles Polatidis heracles.polatidis
@geo.uu.se
Optimering
Junior
Lecturer
Andrew Barney andrew.barney
@geo.uu.se
Finansiering
Junior
Lecturer
Fan Zou fan.zou@geo.uu.se Elsystem
Junior
Lecturer
Karl Nilsson karl.nilsson
@geo.uu.se
Strömningsmekanik
Junior
Lecture
Liselotte Aldén liselotte.alden
@geo.uu.se
Planering
Junior
Lecturer
Maria Klemm maria.klemm
@geo.uu.se
Ekonomi
Phd student Nikolaos Simisiroglou nikolaos.simisiroglou
@geo.uu.se
Strömningsmekanik
Phd student Ola Eriksson ola.eriksson
@geo.uu.se
Strömningsmekanik
Phd Student Henrik Asmuth henrik.asmuth@
geo.uu.se
Strömningsmekanik
Junior
Lecturer
Sanna Mels sanna.mels
@geo.uu.se
Acceptansfrågor
Researcher Hugo Olivares hugo.olivares
@geo.uu.se
Strömningsmekanik
Phd student Silke Martinen silke.martinen
@geo.uu.se
Strömningsmekanik
Senior
Lecturer
Tom Mels tom.mels
@kultgeo.uu.se
Planeringfrågor
Professor Hans Bernhoff hans.bernhoff
@angstrom.uu.se
Vertikala vindkraftverks
system
Professor Mats Leijon Mats.Leijon@ angstrom.uu.se Vertikala vindkraftverks
system
Associate professor Sandra Eriksson Sandra.Eriksson
@angstrom.uu.se
Generatorer och elsystem
Associate professor Marcus Berg Marcus.Berg
@angstrom.uu.se
Vindresurs och aerodynamic
Associate professor Mikael Bergkvist Mikael.Bergkvist
@angstrom.uu.se
Vindkraft i elsystemet
Associate professor Anders Goude Anders.Goude
@angstrom.uu.se
Aerodynamik för vertikala vindkraftverk
PhD student Morgan Rossander Morgan.Rossander
@angstrom.uu.se
Elsystem och kontrollsystem för vertikala vindkraftverk
Researcher Jon Olauson Jon.Olauson
@angstrom.uu.se
Vindkraft i elsystemet, vindresursanalys
PhD student Per Ribbing Per.Ribbing
@angstrom.uu.se
LCA Vertikala vindkraftverks
system
PhD student Petter Eklund petter.eklund
@angstrom.uu.se
Permagnetiserade generatorer
PhD student Victor Mendoza victor.mendoza
@angstrom.uu.se
Aerodynamik för vertikala vindkraftverk
PhD student Erik Möllerström Erik.mollerstrom
@hh.se
Mekanik och bullermätningar för vertikalaxlade vindkraftverk
PhD
researcher
Hans Bergström hans.bergstrom
@met.uu.se
Meteorologi, gränsskikt
PhD
researcher
Johan Arnqvist johan.arnqvist
@geo.uu.se
Meteorologi, turbulens
PhD
researcher
Matthias Mohr matthias.mohr
@geo.uu.se
Meteorologi, skog
PhD student Nina Svensson nina.svensson
@geo.uu.se
Vindförhållanden över havet
PhD student Jennie Persson Söderman jennie.
perssonsoderman
@geo.uu.se
Meteorologi, isbildning
PhD student Kristina Conrady kristina.conrady
@geo.uu.se
Ljud
Universitets-lektor Anna Coulson Sjöblom anna.sjoblom
@geo.uu.se
Meteorologi, arktisk, luft-hav-is växelverkan
Universitets-lektor Erik Sahlée erik.sahlee
@met.uu.se
Vindförhållanden över havet
PhD student Erik Janzon erik.janzon@geo.uu.se Förbättrade prognoser av nedisning av vindkraftverk