ORGANISATION

STandUP for Wind är ett forskningscentrum profilerat mot projektering och etablering av vindenergi i Sverige. Centret är ett samarbete mellan Uppsala universitet (UU), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Luleå Tekniska universitet (LTU) inom ramen för regeringens strategiska forskningsområde STandUP for Energy.

Forskningscentret involverar närmare 70 personer och har en omsättning på cirka 40 miljoner svenska kronor för forskning, utbildning och samverkan.

För att ta reda på mer om våra åtta forskningsområden inom vindkraft och våra aktiviteter, följ rubrikerna överst till höger på denna sida.

LEDNINGSGRUPP

 • Stefan Ivanell, Uppsala universitet. Professor vid Institutionen för geovetenskaer och Föreståndare STandUP for Wind.

Stefan Ivanell, Professor och Föreståndare STandUP for Wind. Uppsala universitet.

 • Anders Goude, Uppsala universitet. Lektor vid Institutionen för elektroteknik.

Anders Goude, Lektor. Uppsala universitet.

 • Annie Nyström, Uppsala universitet. Koordinator vid Institutionen för geovetenskaper. Kommunikatör STandUP for Wind.

Annie Nyström, Kommunikatör STandUP for Wind. Uppsala universitet.

 • Antonio Segalini, Kungliga Tekniska Högskolan. Forskare vid Institutionen för Teknisk Mekanik.

Antonio Segalini, Forskare. Kungliga Tekniska Högskolan.

 • Erik Sahlée, Uppsala universitet. Lektor vid Institutionen för geovetenskaper.

Erik Sahlée, Lektor. Uppsala universitet.

 • Kateryna Morozovska, Kungliga Tekniska Högskolan. Postdoktor vid Institutionen för elektroteknik teori och konstruktion.

Kateryna Morozovska, Postdoktor. Kungliga Tekniska Högskolan.

 • Elis Nycander, Kungliga Tekniska Högskolan, Doktorand vid Instutionen för elektroteknik teori och konstruktion.

Elis Nycander. Doktorand. Kungliga Tekniska Högskolan.

 • Patrik Fernberg, Luleå Tekniska universitet. Professor vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik.

Patrik Fernberg, Professor. Luleå Tekniska universitet.

 • Per-Anders Hansson, Sveriges lantbruksuniversitet. Professor vid Institutionen för energi och teknik.

Per-Anders Hansson, Professor. Sveriges Lantbruksuniversitet.


 

Styrelse

 • Jenny Longworth - Ordförande, Kjeller Vindteknikk AB
 • Kristina Lindgren - biträdande ordförande, OX2
 • Anna Rutgersson, Uppsala universitet
 • Dan Henningson, Kungliga Tekniska Högskolan 
 • Hans Bernhoff,​ Uppsala universitet
 • Jon Olauson, Svenska Kraftnät
 • Lennart Söder, Kungliga Tekniska Högskolan
 • Mats Åbom, Kungliga Tekniska Högskolan
 • Pelle Bergschöld, Nordex windpower
 • Roland Roberts - representant STandUP for Energy

Senast uppdaterad: 2021-10-15