Skräddarsydda seminarier för industrin

Som en del i arbetet att stärka samverkan och minska avståndet mellan Industri och akademi erbjuder STandUP for wind skräddarsydda seminarier. Dessa seminarier sammansätts för att den specifika industripartnern ska få ut det mesta möjliga av seminariet och för att finna synergieffekter mellan spetskompetens, forskningsfront och industrirelevants. Ämnet för seminarierna bestäms i en gemensam diskussion mellan företag och den ansvarige inom STandUP for Wind för respektive område.

Tidigare har seminarier inom området vindresursbedömning hållits och varit uppskattade men STandUP for Wind är intresserade av att också hålla gemensamma seminarier inom ämnen som laster, drift och underhåll, ljudutbredning, acceptansfrågor, etc.

För mer information kontakt:

Stefan Ivanell stefan.ivanell@geo.uu.se