Ljudseminarium

Under åren 2010 till 2015 finansierade Energimyndigheten två större forskningsprojekt om ljud från vindkraftverk. Resultaten från dessa projekt har bidragit stort till att öka kunskapsnivån inte minst om hur ljud breder ut sig och påverkas av terräng, väder och vind. Senare i december arrangerar forskarna bakom dessa studier ett avslutande seminarium för att sammanfatta aktuellt kunskapsläge, och identifiera kommande forskningsbehov. Med på seminariet kommer även finnas representanter från vindkraftsbranschen, som ger sin syn på läget.

Program