Vår undervisning

KTH och Uppsala universitets avdelningar erbjuder också kurser och program om vindkraft. Nedan kan du hitta länkar till varje avdelnings undervisningsutbud.


Uppsala universitet Campus Gotland

Nätbaserad utbildning - vindkraftprojektering

Magisterprogram i vindkraftprojektering

Uppsala universitet - avdelningen för elektricitetslära

Vindkraft - teknik och system

KTH - Mekanik

Strömningsmekanik för vindenergi
 

KTH - Elektrisk energisystem

Vindkraftsystem


STandUP for Wind licentiat och doktorsavhandlingar (DiVA).


Energirelaterade program

Uppsala universitet Geovetenskaper

Civilingenjör i energisystem

Uppsala universitet - avdelningen för elektricitetslära

Civilingenjörsprogrammet i energisystem


Konferens undervisning

EuroMech 576 - KTH kurs