KTH - Marcus Wallenberglaboratoriet för ljud-och vibrationsforskning

Forskningsområde och forskningsgrupp

Marcus Wallenberglaboratoriet för ljud-och vibrationsforskning har forskat om vindkraftsbuller under de senaste tio åren. Forskningsområdena har huvudsakligen varit om ljudutbredning och hur ljudet upplevs.  I år har arbete med att forska om ljudalstring startat. Tidigare projekt har bland annat utrett maskering av vindkraftsljud från bakgrundsljud och långväga ljudutbredning av vindkraftsljud både över vatten och på land.

Marcus Wallenberg Laboratoriets webbplats 

Projekt inom vindenergi

Projekt som är pågående eller genomförda under de senaste åren.

  • SWIP (Sponsored by EU), kontaktperson: Karl Bolin, KTH/MWL

  • Människors upplevelser av ljud från vindkraftverk i kuperad terräng relaterad till ljudmätning (Sponsored by Vindval), kontaktperson Conny Larsson, UU/Geo

  • Studie av kontrollprogram av buller vid vindkraftverk (Sponsored by Vindval), kontaktperson: Karl Bolin, KTH/MWL

  • Mask I & II (Sponsored by VindForsk), kontaktperson: Karl Bolin, KTH/MWL

  • Avancerad modellering av ljudutbredning i komplex terräng (Sponsored by STEM), kontaktperson: Karl Bolin, KTH/MWL

  • SARCADE (Sponsored by FORMAS), kontaktperson: Karl Bolin, KTH/MWL

  • Hanö (Sponsored by ÅF), kontaktperson: Karl Bolin, KTH/MWL

  • Kunskapssammanställning om infra- och lågfrekvent ljud från vindkraftverk (Sponsored by Swedish Environmental Protection Agency), kontaktperson: Karl Bolin, KTH/MWL

  • Störningar från Vindkraftsbuller, en komparativ studie av ljudkvalité (Swedish Environmental Protection Agency), kontaktperson: Karl Bolin, KTH/MWL

Personal

Titel Förnamn/Efternamn E-post Forskningsområde
Professor Mats Åbom matsabom@kth.se Aeroakustik
Professor Gunilla Efraimsson gef@kth.se Aeroakustik
Gästprofessor Ilkka Karasalo ilkkak@kth.se Ljudutbredningsberäkningar
Lektor Karl Bohlin kbolin@kth.se Ljudutbredningsberäkningar och påverkan på människor
Post doktor Jesper Alvarsson jesalv@kth.se Ljudutbredningsberäkningar och påverkan på människor
Post doktor Amir Rasam rasam@kth.se Aeroakustik


Publikationer inom vindenergi

Du hittar dessa publikationer i publikationsdatabasen DIVA.

K. Bolin, M. Almgren, E. Olsson, I Karasalo (2014), Long term estimations of low frequency noise levels over water from an off-shore wind farm,Journal of Acoustical Society of America

K. Bolin, A. Kedhammar, M. E. Nilsson, (2012), The Influence of Background Sounds on Loudness and Annoyance of Wind Turbine Noise, Acta Acustica united with Acustica, 98, 741-748.

K. Bolin, G. Bluhm, G. Eriksson and M. E. Nilsson (2011), Infrasound and low frequency noise from wind turbines: exposure and health effects, Environmental. Reearchs. Letters. 6.

K. Bolin and M. A° bom (2010), Air-borne sound generated by sea waves, Journal of Acoustical Society of America, 127, 2771-2779.

K. Bolin, M. E. Nilsson, S. Khan (2010), The Potential of Natural Sounds to Mask Wind Turbine Noise, Acta Acustica united with Acustica, 96,131-137.

K Bolin, M. Bou´e, I. Karasalo (2009), Long range sound propagation over a sea surface, Journal of Acoustical Society of America, 126, 2191-2197.

K. Bolin (2009), Prediction method for wind-induced vegetation noise, Acta Acustica united with Acustica, 75, 607-619.