KTH - Elektro och systemteknik (EES)

Forskningsområde och forskargrupp

Tillförlitlighet och därmed kopplade drift och underhållskostnader av vindkraftverk och omkringliggande utrustning bestäms till stor del väldigt tidigt i livscykeln. Trots detta så har drift- och underhållsoptimering i redan befintliga parker stor betydelse, primärt sker detta för att öka effektiviteten på utrustningen men också för att lära inför kommande investeringar. Inom RCAM-gruppen är vi dedikerade till att identifiera samband som kan leda till bättre drift och underhåll, detta inkluderar det ovannämnda men handlar också väldigt mycket om hur man använder befintlig information.

KTH, Skolan för eletro och systemteknik (EES)

Projekt inom vindenergi

Dynamic rating for wind power

Personal (Inom vindkraft)

Titel

Namn/Efternamn

E-post

Forskningsområde

Docent Patrik Hilber patrik.hilber@ee.kth.se Drift och underhåll
PhD student Kateryna Morozovska kmor@kth.se Drift och underhåll

Publikationer inom vindenergi