KTH - Avdelningen för elkraftteknik

Forskningsområde och forskargrupp

Ett klimatneutralt och hållbart Europa 2050 kräver ett svenskt, nordiskt och europeiskt elnät som effektivt kan integrera stora mängder förnybar elproduktion, samtidigt som har hög tillförlitlighet, tillgänglighet, effektivitet och säkerhet.

Forskning på KTH avdelningen för elektriska energisystem omfattar utveckling och tillämpning av metoder för analys, simulering och styrning av el-och integrerade energisystem. Viktiga aspekter inkluderar beslutskriterier, tillförlitlighet, säkerhet och marknadsdesign . Studerade system omfattar produktion, överföring, distribution och användning av elenergi i tillägg till drift och planering av elektriska kraftsystem. Ett viktigt område är kopplingen mellan det fysiska kraftsystemet och beteendet hos aktörerna på elmarknaden.

KTH Avdelningen för elkrafttekniks webbplats

Projekt inom vindenergi

Projekt som är pågående eller genomförda under de senaste åren.

 • Subsynchronous resonance in power systems wind wind power (Sponsored by Vindforsk), contact person: Lars Herre, KTH-EE

 • Impact of high levels of wind penetration on the exercise of market power in the multi-area systems (Erasmus Mundus Research program - European Commission), contact person: Lars Herre, KTH-EE

 • Probabilistic transmission reliability standards for generators (Erasmus Mundus Research program - European Commission), contact person: Lars Herre, KTH-EE

 • Design and operation of low-inertia power systems (Sponsored by Swegrids), contact person: Lars Herre, KTH-EE

 • Analysis of the dynamic effect of large wind parks on power system stability (Sponsored by Vindforsk), contact person: Lars Herre, KTH-EE

 • Balancing of Wind Power in Sweden (Sponsored by North European Power Perspectives), contact person: Lars Herre, KTH-EE

 • Large scale integration of variable renewable electric production (Sponsored by North European Power Perspectives and Energimyndigheten), contact person: Lars Herre, KTH-EE

 • Risk analysis methods and network regulation for electric power systems with integrated distributed generation (Sponsored by Elforsk Risk Program), contact person: Lars Herre, KTH-EE

 • Transmission pricing in the presence of large amounts of energy systems (Sponsored by Swegrids), contact person: Lars Herre, KTH-EE

 • Real-time control of hybrid AC / DC grids with Large Off-shore Wind Integration, contact person: Lars Herre, KTH-EE

 • Pricing voltage control ancillary services and design of its trading arrangements in the presence of large amounts of wind power in the AC-DC transmission systems, contact person: Lars Herre, KTH-EE

 • Simulation of large hydropower system, contact person: Lars Herre, KTH-EE

 • Coordinated control of power electronic based controllable devices (Sponsored by Erasmus Mundus Research program - European Commission and KTH), avslutat

 • Short-term hydro power planning in power systems with large amount of wind power: Hydropower perspective, avslutat

 • Short-term Hydro Power Planning in Power Systems with Large Amount of Wind Power - System's Perspective, avslutat

 • A rational system for primary and secondary control in Nordel with large amounts of wind power, avslutat

Personal

Titel Namn E-post Forskningsområde
Professor Lennart Söder lennart.soder@ee.kth.se Integration of Renewable Energy Sources
Professor Mehrdad Ghandhari mehrdad@kth.se Power System Stability and Control
Professor Lars Nordström larsno@kth.se Power System Stability and Control
Associate Professor Staffan Norrga norrga@kth.se Power Electronics
Associate Professor Mikael Amelin amelin@kth.se Power System Plannning and Operation
Associate Professor Mohammad Reza Hesamzadeh
mrhesamzadeh@ee.kth.se
Electricity Markets Research Group
Postdoc Almas Muhammad Shoaib msalmas@kth.se  Smart Transmission Systems Lab
Postdoc Sambuddha Chakrabarti samcha@kth.se Electricity Markets Research Group
Postdoc Porja Hasanpor Divshali poriahd@kth.se Integration of Renewable Energy Sources
Postdoc Manuel Marin manuelma@kth.se Integration of Renewable Energy Sources
PhD Student Taha Ali taha@kth.se Power System Stability and Control
PhD Student Charlotta Ahlfors ahlfo@kth.se Integration of Renewable Energy Sources
PhD Student Maxime Baudette baudette@kth.se Smart Transmission Systems Lab
PhD Student Ehsan Davari Nejad ehsanddn@kth.se Electricity Markets Research Group
PhD Student Ilias Dimoulkas iliasd@kth.se Power System Plannning and Operation
PhD Student Francisco Gomez Lopez fragom@kth.se Smart Transmission Systems Lab
PhD Student Lars Herre lars.herre@ee.kth.se Integration of Renewable Energy Sources
PhD Student Dina Khastieva dinak@kth.se Power System Plannning and Operation
PhD Student Omar Kotb kotb@kth.se Power System Stability and Control
PhD Student Jan Lavenius janlav@kth.se Smart Transmission Systems Lab
PhD Student Wei Li wei3@kth.se Smart Transmission Systems Lab
PhD Student Farhan Mahmood farhanm@kth.se Smart Transmission Systems Lab
PhD Student Martin Nilsson marnil3@kth.se Integration of Renewable Energy Sources
PhD Student Elis Nycander elisn@kth.se Integration of Renewable Energy Sources
PhD Student Danilo Obradovic Daniloo@kth.se Power System Stability and Control
PhD Student Marina Oluic oluic@kth.se Power System Stability and Control
PhD Student Mahir Sarfati sarfati@kth.se Electricity Markets Research Group
PhD Student Meng Song msong@kth.se Power System Plannning and Operation
PhD Student Stefan Stankovic stanko@kth.se Integration of Renewable Energy Sources
PhD Student Egill Tómasson egillt@kth.se Integration of Renewable Energy Sources
PhD Student Dimitrios Zografos dzo@kth.se Power System Stability and Control
PhD Student Harold Rene Chamorro Vera hrcv@kth.se Power System Stability and Control

Publikationer om vindenergi

Du hittar dessa publikationer i publikationsdatabasen DIVA.

Distributed Synthetic Inertia Control in Power Systems
Harold R. CHAMORRO,   A. C. SANCHEZ,   A. VERJORDET,   F. JIMENEZ,   F. GONZALEZ-LONGATT,   S. MEMBER,   V. K. SOOD. 
2018,   8th International Conference on Energy and Environment, CIEM 2017, University Politehnica of Bucharest, Bucharest, Romania, 19 October 2017 through 20 October 2017

Prony-based on-line oscillation detection with real PMU information
C. A. ORDONEZ,   Harold Rene CHAMORRO,   J. QUINTERO,   R. LEELARUJI,   Jimmy C. H. PENG,   Lars NORDSTRÖM. 
2017,   1st IEEE Colombian Conference on Robotics and Automation, CCRA 2016, Universidad Sergio Arboleda, Bogota D.C., Colombia, 29 September 2016 through 30 September 2016

Modeling and Simulation of an Autonomous Hybrid Power System
Stamatia Gkiala FIKARI,   Sara GHAEM SIGARCHIAN,   Harold R. CHAMORRO. 
2017,   52nd International Universities Power Engineering Conference (UPEC), Aug 28-31, 2017, Heraklion, Greece

Evaluation of the synthetic inertia control using active damping method
Harold R. CHAMORRO,   Naveed MALIK,   F. GONZALEZ-LONGATT,   V. K. SOOD. 
2017,   6th International Conference on Clean Electrical Power, ICCEP 2017, Santa Margherita Ligure, Italy, 27 June 2017 through 29 June 2017

Coherent groups identification under high penetration of non-synchronous generation
Harold R CHAMORRO VERA,   Mehrdad GHANDHARI,   R. ERIKSSON. 
2016,   2016 IEEE Power and Energy Society General Meeting, PESGM 2016, 17 July 2016 through 21 July 2016

On the Influence of the Backlash Governor Settings on the Frequency Response in Power Systems
Jiangnan XI,   Harold R. CHAMORRO,   Jonas PERSSON,   Andreas WESTBERG,   Daniel WALL,   Mehrdad GHANDARI. 
2016,   IEEE PES Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC), OCT 25-28, 2016, Xian, PEOPLES R CHINA

Non-synchronous generation impact on power systems coherency
Harold R. CHAMORRO,   Camilo A. ORDONEZ,   Jimmy C. PENG,   Mehrdad GHANDHARI. 
2016,   IET Generation, Transmission & Distribution, vol. 10(10)

The Impact of Non-synchronous Generation on Power Systems Dynamics
Harold CHAMORRO. 
2015,   Thesis, KTH Royal Institute of Technology,

On-line Oscillations Monitoring under High Penetration of Non-Synchronous Generation
Harold R. CHAMORRO,   Camilo A. ORDONEZ,   Jimmy C. -H. PENG,   Mehrdad GHANDHARI. 
2015,   IEEE International Conference on Smart Grid Communications (SmartGridComm), NOV 01-05, 2015, Miami, FL

Multi-parameter trajectory sensitivity approach to analyze the impacts of wind powerpenetration on power system transient stability
Amin NASRI,   Harold Rene CHAMORRO VERA,   Mehrdad GHANDHARI. 
2014,   CIGRE, AORC Technical meeting 2014

Partitioning Power Grids via Nonlinear Koopman Mode Analysis
Fredrik RAAK,   Yoshihiko SUSUKI,   Takashi HIKIHARA,   Harold CHAMORRO,   Mehrdad GHANDHARI. 
2014,   2014 IEEE Power and Energy Society Innovative Smart Grid Technologies Conference, ISGT 2014, Washington, DC, United States, 19 February 2014 through 22 February 2014

Influence of the Increasing Non-Synchronous Generation on Small Signal Stability
Harold CHAMORRO,   Mehrdad GHANDHARI,   Robert ERIKSSON. 
2014,   2014 IEEE Power and Energy Society General Meeting, National Harbor, United States, 27 July 2014 through 31 July 2014

Consensus Control for Induction Motors Speed Regulation
Harold R. CHAMORRO,   Mohammad NAZARI,   Davood BABAZADEH,   Naveed ur Rehman MALIK,   Mehrdad GHANDHARI. 
2014,   16th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE-ECCE Europe), AUG 26-28, 2014, Lappeenranta, FINLAND

Wind Power Impact on Power System Frequency Response
Harold CHAMORRO,   Mehrdad GHANDHARI,   Robert ERIKSSON. 
2013,   45th North American Power Symposium, NAPS 2013 

I. Dimoulkas, P. Mazidi och L. Herre, "EEM 2017 Forecast Competition : Wind power generation prediction using autoregressive models," in European Energy Market (EEM), 2017 14th International Conference on the, 2017.

L. Herre och L. Söder, "Enhancing market access of demand response through generation forecast updates," in 2017 IEEE Manchester PowerTech, Powertech 2017, 2017.

L. Herre, T. Matusevicius och L. Söder, "Swedish Wind Power Forecasts : Procedure, ErrorDistribution and Spacio-Temporal Correlation," in 16th International Workshop on Large-Scale Integration of Wind Power into Power Systems as well as on Transmission Networks for Offshore Wind Power Plants, 2017.

L. Herre et al."A Study on the Flexibility of Electricity Consumers for the Swedish Context : Modelling, Quantification and Analysis of Notice Time," in Swedish Association for Energy Economics conference 2016, 2016.

L. Herre et al."On the electromagnetic coupling of AC and DC circuits on hybrid transmission towers," in IEEE International Energy Conference (ENERGYCON), 2016, p. 1-6.

L. Herre och L. Söder, "On the flexibility of electricity consumers : Introducing notice time," 13th International Conference on the European Energy Market (EEM), 2016, s. 1-5.

Hodge, B.-M., Lew, D., Milligan, M., Holttinen, H., Sillanpää, S., Gómez-Lázaro, E.,  Dobschinski, J. (2012). Wind Power Forecasting Error Distributions: An International Comparison. Paper presented at 11th Annual International Workshop on Large-Scale Integration of Wind Power into Power Systems as well as on Transmission Networks for Offshore Wind Power Plants Conference. .

Scharff, R. (2012). On Distributed Balancing of Wind Power Forecast Deviations in Competitive Power Systems.  (Licentiate dissertation). Stockholm:  KTH Royal Institute of Technology.

Scharff, R. & Amelin, M. (2011). A Study of Electricity Market Design for Systems with High Wind Power Penetration.  In: Energy Market (EEM), 2011 8th International Conference on the European. Paper presented at 2011 8th International Conference on the European Energy Market (EEM) (pp. 614-621).  IEEE.

Scharff, R., Amelin, M. & Söder, L. (2012). The Influence of Internal "Ex-ante Self-balancing" on the Operation of a Power System.  In: : . Paper presented at 7th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. .

Scharff, R., Egerer, J. & Söder, L. (2014). A description of the operative decision-making process of a power generating company on the Nordic electricity market. Energy Systems, Springer Verlag.

Scharff, R. & Amelin, M. (2013). Distributed Balancing of Wind Power Forecast Deviations by Intraday Trading and Internal Ex-ante Self-Balancing - A Modelling Approach.  In: : . Paper presented at 2nd International Workshop on Intelligent Agent Technology, Power Systems and Energy Markets - IATEM '13 within the 24th Database and Expert Systems Applications (DEXA) Event 2013 (pp. 176-183). .

Scharff, R., Amelin, M. & Söder, L. (2013). Approaching wind power forecast deviations with internal ex-ante self-balancing. Energy, 57, 106-115.

Nasri, A., Conejo, A. J., Kazempour, S. J. & Ghandhari, M. (2014). Minimizing Wind Power Spillage Using an OPF With FACTS Devices. IEEE Transactions on Power Systems, 10.

Baradar, Mohamadreza; Hesamzadeh, Mohammad R, "A Stochastic SOCP Optimal Power Flow with Wind Power Uncertainty", accepted for presentation in Power and Energy Society General Meeting, 2014, July.

Baradar, Mohamadreza; Hesamzadeh, Mohammad R, "Voltage Stability Margin Affected by High Wind Power Penetration", submitted to AORC-CIGRE, 2014.

Söder, L., Matevosyan, J. & Olsson, M. (2006). Short-term hydropower planning coordinated with wind power in areas with congestion problems.  In: . Paper presented at 6th International Workshop on Large-Scale Integration of Wind Power and Transmission Networks for Offshore Wind Farms, 26–28 October 2006, Delft, NL.. .

Olsson, M., Perninge, M. & Söder, L. (2010). Simulation of real-time balancing power demands in power systems with wind power. Electric power systems research, 80, 966-974.

Olsson, M. & Söder, L. (2003). Hydropower planning including trade-off between energy and reserve markets.  In: 2003 IEEE Bologna Power Tech Conference Proceedings. Paper presented at 2003 IEEE Bologna PowerTech Conference. Bologna, Italy. June 23-26 2003. , 1.

Olsson, M. & Söder, L. (2004). Generation of regulating power price scenarios.  In: 2004 International Conference On Probabilistic Methods Applied To Power Systems. Paper presented at 8th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems, Iowa State Univ, Ames, IA, USA, SEP 12-16, 2004 (pp. 26-31). .

Olsson, M. & Söder, L. (2010). Modeling swedish real-time balancing power prices using nonlinear time series models.  In: 2010 IEEE 11th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems, PMAPS 2010 (pp. 358-363). .

Olsson, M. (2009). On optimal hydropower bidding in systems with wind power: Modeling the impact of wind power on power markets.  (Doctoral dissertation). Stockholm: KTH.

Olsson, M. & Söder, L.Modeling power prices in wind power systems using non-constant mean and volatility models. .

Olsson, M., Perninge, M. & Söder, L. (2010). Modeling real-time balancing power demands in wind power systems using stochastic differential equations. Electric power systems research, 80(8), 966-974.

Olsson, M. & Söder, L. (2009). Estimating real-time balancing prices in wind power systems.  In: Proceedings of the 2009 Power Systems Conference and Exposition (PSCE). Paper presented at IEEE/PES Power Systems Conference and Exposition Seattle, WA, MAR 15-18, 2009 IEEE; PES (pp. 229-237). .

Olsson, M. & Söder, L. (2008). Modeling real-time balancing power market prices using combined SARIMA and Markov processes. IEEE Transactions on Power Systems, 23(2), 443-450.

Olsson, M. (2005). Optimal regulating market bidding strategies inhydropower systems.  In: Proceedings of the 15th Power Systems ComputationConference (PSCC). .

Olsson, M. (2005). Optimal regulating power market bidding strategies in hydropower systems.  (Licentiate dissertation). Stockholm: KTH.

Hamon, C. (2012). On Frequency Control Schemes in Power Systems with Large Amounts of Wind Power.  (Licentiate dissertation). Stockholm:  KTH Royal Institute of Technology.

Hamon, C., Elkington, K. & Ghandhari, M. (2010). Doubly-fed Induction Generator Modeling and Control in DigSilent PowerFactory.  In: 2010 International Conference on Power System Technology: Technological Innovations Making Power Grid Smarter, POWERCON2010. Paper presented at 2010 International Conference on Power System Technology: Technological Innovations Making Power Grid Smarter, POWERCON2010. Hangzhou, China. 24 October 2010 - 28 October 2010. .

Hamon, C. & Söder, L. (2011). Review Paper on Wind Power Impact on Operation of Reserves.  In: 8th International Conference on the European Energy Market: . Paper presented at 2011 8th International Conference on the European Energy Market, EEM 11. Zagreb, Croatia. 25 May 2011 - 27 May 2011 (pp. 895-903). .

Hamon, C., Perninge, M. & Söder, L. (2013). The value of using chance-constrained optimal power flows for generation re-dispatch under uncertainty with detailed security constraints.  In: Proceedings of the 5th IEEE PES Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference: . Paper presented at 5th IEEE PES Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference. .

Hamon, C., Perninge, M. & Söder, L. (2013). Closure of 'applying stochastic optimal power flow to power systems with large amounts of wind power and detailed stability limits'.  In: Proceedings of IREP Symposium: Bulk Power System Dynamics and Control - IX Optimization, Security and Control of the Emerging Power Grid, IREP 2013. Paper presented at 2013 IREP Symposium on Bulk Power System Dynamics and Control - IX Optimization, Security and Control of the Emerging Power Grid, IREP 2013; Rethymno, Greece, 25-30 August 2013. .

Hamon, C., Perninge, M. & Söder, L. (2013). Applying stochastic optimal power flow to power systems with large amounts of wind power and detailed stability limits.  In: Bulk Power System Dynamics and Control - IX Optimization, Security and Control of the Emerging Power Grid (IREP), 2013 IREP Symposium: . Paper presented at 2013 IREP Symposium on Bulk Power System Dynamics and Control - IX Optimization, Security and Control of the Emerging Power Grid. .

Söder, L., Abildgaard, H., Estanqueiro, A., Hamon, C., Holttinen, H., Lannoye, E.,  . . . Zimmermann, U. (2012). Experience and challenges with short-term balancing in European systems with large share of wind power. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 3(4), 853-861.

Hamon, C., Perninge, M. & Söder, L. (2013). A Stochastic Optimal Power Flow Problem With Stability Constraints-Part I: Approximating the Stability Boundary. IEEE Transactions on Power Systems, 28(2), 1839-1848.

Perninge, M. & Hamon, C. (2013). A Stochastic Optimal Power Flow Problem With Stability Constraints-Part II: The Optimization Problem. IEEE Transactions on Power Systems, 28(2), 1849-1857.

Moiseeva, E., Hesamzadeh, M. & Biggar, D. (2014). Exercise of Market Power on Ramp Rate in Wind-Integrated Power Systems.  Paper submitted to IEEE Transactions on Power Systems, special section on "Wind & Solar Energy: Uncovering and Accommodating Their Impacts on Electricity Markets".

Moiseeva, E. & Hesamzadeh, M. (2013). Modeling the Hedging Decisions in Electricity Markets Using Two-stage Games.  In: Paper presented at IEEE ISGT Europe 2013 Conference.

Moiseeva, E. & Hesamzadeh, M. (2013). Impact of Energy Storage Devices on Energy Price in Decentralized Wind-Diesel Utilities.  In: Paper presented at 10th International Conference on the European Energy Market.

Uzuncan, E. & Hesamzadeh, M. (2013). Optimal Transmission Entry Capacity in Wind-Integrated Power Systems.  Paper submitted to IEEE International Energy Conference, May 2014

Chamorro, H., Ghandhari, M. & Eriksson, R. (2013). Wind Power Impact on Power System Frequency Response.  In: North American Power Symposium (NAPS) 2013: . Paper presented at North American Power Symposium (NAPS) 2013,22-24 Sept. 2013, Manhattan, KS (pp. 1-6). Manhattan, KS, USA.

Elkington, K. (2012). The Dynamic Impact of Large Wind Farms on Power System Stability.  (Doctoral dissertation). Stockholm:  KTH Royal Institute of Technology.

Elkington, K. & Ghandhari, M. (). Nonlinear Power Oscillation Damping Controllers for Doubly Fed Induction Generators in Wind Farms. Renewable Power Generation.

Elkington, K. (2012). Wind power stabilising control: Demonstration on the Nordic grid. Stockholm:  KTH Royal Institute of Technology.

Elkington, K., Knazkins, V. & Ghandhari, M. (2007). Modal analysis of power systems with doubly fed induction generators.  In: 2007 IREP SYMPOSIUM- BULK POWER SYSTEM DYNAMICS AND CONTROL: VII REVITALIZING OPERATIONAL RELIABLITY, VOLS 1 AND 2. Paper presented at iREP Symposium on Bulk Power System Dynamics and Control - VII Revitalizing Operational Reliability Location: Charleston, SC (pp. 140-147). NEW YORK: IEEE.

Elkington, K., Knazkins, V. & Ghandhari, M. (2007). On the rotor angle stability of power systems with Doubly Fed Induction Generators.  In: 2007 IEEE LAUSANNE POWERTECH, VOLS 1-5. Paper presented at IEEE Lausanne Powertech Lausanne, SWITZERLAND, JUL 01-05, 2007 (pp. 213-218). NEW YORK: IEEE.

Elkington, K., Ghandhari, M. & Söder, L. (2008). Using power system stabilisers in doubly fed induction generators.  In: 2008 Australasian Universities Power Engineering Conference, AUPEC 2008. .

Elkington, K. & Ghandhari, M. (2009). Comparison of reduced order doubly fed induction generator models for nonlinear analysis.  In: 2009 IEEE Electrical Power and Energy Conference, EPEC 2009. .

Elkington, K., Latorre, H. & Ghandhari, M. (2010). Operation of Doubly Fed Induction Generators in Power Systems with VSC-HVDC Transmission.  In: AC and DC Power Transmission, 2010. ACDC. Paper presented at International Conference on AC and DC Power Transmission (pp. 1-6). .

Elkington, K., Knazkins, V. & Ghandhari, M. (2008). On the stability of power systems containing doubly fed induction generator-based generation. Electric power systems research, 78(9), 1477-1484.

Elkington, K. (2009). Modelling and Control of Doubly Fed Induction Generators in Power Systems: Towards understanding the impact of large wind parks on power system stability.  (Licentiate dissertation). Stockholm: Universitetsservice US AB.

Hamon, C., Elkington, K. & Ghandhari, M. (2010). Doubly-fed Induction Generator Modeling and Control in DigSilent PowerFactory.  In: 2010 International Conference on Power System Technology: Technological Innovations Making Power Grid Smarter, POWERCON2010. Paper presented at 2010 International Conference on Power System Technology: Technological Innovations Making Power Grid Smarter, POWERCON2010. Hangzhou, China. 24 October 2010 - 28 October 2010. .

Elkington, K. & Ghandhari, M. (2013). Non-linear power oscillation damping controllers for doubly fed induction generators in wind farms. IET Renewable Power Generation, 7(2), 172-179.

Amelin, M. (2009). Impact of Trading Arrangements on Imbalance Costs. Stockholm: Elforsk AB.

Amelin, M., Englund, C. & Fagerberg, A. (2009). Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige.  Royal Institute of Technology (KTH).

Söder, L. & Amelin, M. (2008). A review of different methodologies used for calculation of wind power capacity credit.  In: 2008 IEEE POWER & ENERGY SOCIETY GENERAL MEETING, VOLS 1-11. Paper presented at General Meeting of the IEEE-Power-and-Energy-Society, Pittsburgh, PA, JUL 20-24, 2008 (pp. 86-90).  IEEE.

Amelin, M. (2008). Simulation of Trading Arrangements Impact on Wind Power Imbalance Costs.  In: 2008 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PROBABILISTIC METHODS APPLIED TO POWER SYSTEMS. Paper presented at 10th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems, Rincon, PR, MAY 25-29, 2008 (pp. 25-31). NEW YORK: IEEE.

Amelin, M. & Söder, L. (2010). Taking Credit: The Impact of Wind Power on Supply Adequacy-Experience from the Swedish Market. IEEE POWER ENERGY MAG, 8(5), 47-52.

Amelin, M. (2009). Comparison of Capacity Credit Calculation Methods for Conventional Power Plants and Wind Power. IEEE Transactions on Power Systems, 24(2), 685-691.

Amelin, M. Estanqueiro, A., Ardal, A. R., O'Dwyer, C., Flynn, D., Huertas-Hernando, D., Lew, D.,  . . . Holtinen, H. (2012). Energy storage for wind integration: Hydropower and other contributions.  In: Power and Energy Society General Meeting, 2012 IEEE: . Paper presented at 2012 IEEE Power and Energy Society General Meeting, PES 2012, 22 July 2012 through 26 July 2012, San Diego, CA (pp. 6344652).  IEEE.F.

Obel (supervised by M. Amelin) , “Balansering av en storskalig vindkraftsutbyggnad i Sverige med hjälp av den svenska vattenkraften”, Master thesis XR-EE-ES 2012:007, KTH, Stockholm 2012.

Hodge, B.-M., Lew, D., Milligan, M., Holttinen, H., Sillanpää, S., Gómez-Lázaro, E., Dobschinski, J. (2012). Wind Power Forecasting Error Distributions: An International Comparison. Paper presented at 11th Annual International Workshop on Large-Scale Integration of Wind Power into Power Systems as well as on Transmission Networks for Offshore Wind Power Plants Conference. .

Söder, L. (2012). På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige: En studie om behovet av reglerkraft. Version 1.0. Stockholm:  KTH Royal Institute of Technology.

Söder, L. (2010). Possibilities for Balancing Wind Power Variations.  Royal Institute of Technology (KTH).

Holttinen, H., Meibom, P., Orths, A., Lange, B., O'Malley, M., Tande, J. O.,  . . . van Hulle, F. (2011). Impacts of large amounts of wind power on design and operation of power systems, results of IEA collaboration. Wind Energy, 14(2), 179-192.

Holttinen, H., Tuohy, A., Milligan, M., Lannoye, E., Silva, V., Müller, S. & Söder, L. (2013). The flexibility workout: Managing variable resources and assessing the need for power system modification. IEEE Power and Energy Magazine, 11(6), 53-62.

Holttinen, H., O'Malley, M., Dillon, J., Flynn, D., Keane, A., Abildgaard, H. & Söder, L. (2013). Steps for a complete wind integration study.  In: Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences: . Paper presented at 46th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, HICSS 2013, 7 January 2013 through 10 January 2013, Wailea, Maui, HI (pp. 2261-2270). .

Söder, L. (2013). På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige: En studie om kraftsystemets balansering: Version 3.0. Stockholm:  KTH Royal Institute of Technology.

Söder, L., Abildgaard, H., Estanqueiro, A., Hamon, C., Holttinen, H., Lannoye, E.,  . . . Zimmermann, U. (2012). Experience and challenges with short-term balancing in European systems with large share of wind power. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 3(4), 853-861.

Söder, L. (Ed.).  (2013). Renewable Energy Systems: Selected entries from the Encyclopedia of Sustainability Science and Technology (1ed.). New York:  Springer Science+Business Media B.V..

Söder, L. & Holttinen, H. (2013). Wind Power Balancing (1ed.).  In: Lennart Söder et al (Ed.), Renewable Energy Systems, volume 3: Selected entries from the Encyclopedia of Sustainability Science and Technology (pp. 1663-1699). NewYork:  Springer Science+Business Media B.V..

Söder, L. (2013). På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige: En studie om behovet av reglerkraft. Version 2.0. Stockholm:  KTH Royal Institute of Technology.

Söder, L. (2005). Modelling Approach impact on estimation of integration cost of wind power.  In: Proceedings of 7th IAEE European Energy Conference European Energy Markets in Transition. Paper presented at 7th IAEE European Energy Conference European Energy Markets in Transition. Bergen, Norway. August 28-30th 2005. .

Lindgren, E. & Söder, L. (2005). Minimizing Regulation Costs In Multi-Area Markets.  In: Power Systems Computation Conference PSCC’05, Liège, Belgium. Paper presented at Power Systems Computation Conference PSCC’05, Liège, Belgium. .

Lindgren, E. & Söder, L. (2005). Wind Power Impact on Costs for Regulating Power in Multi-Area Markets.  In: Fifth International Workshop on Large-Scale Integration of Wind Power and Transmission Networks for Offshore Wind Farms, Glasgow, Scotland. Paper presented at Fifth International Workshop on Large-Scale Integration of Wind Power and Transmission Networks for Offshore Wind Farms, Glasgow, Scotland. .

Söder, L., Hofmann, L., Nielsen, C. S., Orths, A. & Holttinen, H. (2006). A comparison of wind integration experiences in some high penetration areas.  In: NORDIC WIND POWER CONFERENCE, 2223MAY, 2006, ESPOO, FINLAND. Paper presented at Nordic Wind Power Conference, 22-23 May, 2006, Espoo, Finland. .

Lindgren, E. & Söder, L. (2006). Minimizing Regulation Costs in Multi-Area Systems with Uncertain Wind Power Forecasts.  In: . Paper presented at Nordic Wind Power Conference NWPC’2006, Espoo, Finland. .

Matevosyan, J. & Söder, L. (2009). Strategies for local coordination between wind and hydropower. Stockholm: Royal Institute of Technology (KTH).

Holttinen, H., Söder, L., Ela, E. & et al., . (2009). Design and operation of power systems with large amounts of wind power: Final report, IEA WIND Task 25, Phase one 2006-2008.  VTT Technical Research Centre of Finland.

Söder, L., Sandberg, T. & Laestadius, S. (2009). Inga hinder för vindkraften. Dagens Industri.

Söder, L., Sandberg, T. & Laestadius, S. (2009). KTH svarar Vetenskapsakademien. Svensk Vindkraft (6).

Hannele, H., Meibom, P., Orths, A., Lange, B., O’Malley, M., Tande, J. O.,  . . . van Hulle, F. (2009). Impacts of large amounts of wind power on design and operation of power systems, results of IEA collaboration.  In: 8th International Workshop on LargeScale Integration of Wind Power into Power Systems as well as on Transmission Networks of Offshore Wind Farms. Paper presented at 8th International Workshop on LargeScale Integration of Wind Power into Power Systems as well as on Transmission Networks of Offshore Wind Farms. Bremen, Germany. 14-15 Oct 2009. .

Ali, M., Matevosyan, J., Milanovic, J. V. & Söder, L. (2009). Effect of wake consideration on estimated costs of wind energy curtailments.  In: 8th International Workshop on Large Scale Integration of Wind Power into Power Systems as well as on Transmission Networks of Offshore Wind Farms, 14-15 Oct. 2009 Bremen. Paper presented at 8th International Workshop on Large Scale Integration of Wind Power into Power Systems as well as on Transmission Networks of Offshore Wind Farms, Bremen, Germany, Oct., 14-15, 2009. .

Söder, L., Atterwall, A. & Persson, S. (2008). Bättre kontakt via nätet: om anslutning av förnybar elproduktion.  Regeringskansliet, 2008.

Söder, L. (2010). Möjligheterna att balansera vindkraftens variationer. Stockholm: Royal Institute of Technology (KTH).

Holttinen, H., Meibom, P., Orths, A., Hulle, F. V., Lange, B., O'Malley, M.,  . . . Ela, E. (2009). Design and operation of power systems with large amounts of wind power: Final report, IEA WIND Task 25,Phase one 2006 - 2008.  (2493).

Söder, L. & Holttinen, H. (2008). On methodology for modelling wind power impact on power systems. International Journal of Global Energy Issues, 29(1-2), 181-198.

Matevosyan, J. & Söder, L. (2006). Optimal daily planning for hydro power system coordinated with wind power in areas with limited export capability.  In: 2006 International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems. Paper presented at 9th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems Location: KTH, Stockholm, SWEDEN Date: JUN 11-15, 2006 (pp. 47-54). NEW YORK: IEEE.

Lindgren, E. & Söder, L. (2005). Power system modeling for multi-area regulating market simulation.  In: 2005 IEEE Russia Power Tech, PowerTech. St. Petersburg.

Söder, L. & Amelin, M. (2008). A review of different methodologies used for calculation of wind power capacity credit.  In: 2008 IEEE POWER & ENERGY SOCIETY GENERAL MEETING, VOLS 1-11. Paper presented at General Meeting of the IEEE-Power-and-Energy-Society, Pittsburgh, PA, JUL 20-24, 2008 (pp. 86-90).  IEEE.

Söder, L. (2010). Analysis of Pricing and Volumes in Selective Capacity Markets. IEEE Transactions on Power Systems, 25(3), 1415-1422.

Zima-Bockarjova, M., Matevosyan, J., Zima, M. & Söder, L. (2010). Sharing of Profit From Coordinated Operation Planning and Bidding of Hydro and Wind Power. IEEE Transactions on Power Systems, 25(3), 1663-1673.

Milligan, M., Porter, K., DeMeo, E., Denholm, P., Holttinen, H., Kirby, B.,  . . . Söder, L. (2009). Wind Power Myths Debunked. , 7(6), 89-99.

Lindgren, E. & Söder, L. (2008). Minimizing regulation costs in multi-area systems with uncertain wind power forecasts. Wind Energy, 11(1), 97-108.

Matevosyan, J. & Söder, L. (2006). Minimization of Imbalance Cost Trading Wind Power on the Short-Term Power Market. IEEE Transactions on Power Systems, 21(3), 1396-1404.

Matevosyan, J. & Söder, L. (2007). Short Term Hydro Power Planning Coordinated with Wind Power in Areas with Congestion Problems. Wind Energy, 10(3), 195-208.

Jäderström, A., Matevosyan, J. & Söder, L. (2005). Coordinated regulation of wind power and hydro power with separate ownership.  In: Proceedings Hydropower'05. Paper presented at Hydropower’05, May 2005, Stavanger, Norway.. .

Huang, Y., Alvehag, K. & Söder, L. (2012). Regulation impact on distribution systems with distributed generation.  In: 9th International Conference on the European Energy Market, EEM 12: . Paper presented at 9th International Conference on the European Energy Market, EEM 12; Florence;10 May 2012 through 12 May 2012 (pp. 6254721).  IEEE.

Vardanyan, Y. (2012). On stochastic optimization for short-term hydropower planning.  (Licentiate dissertation). Stockholm:  KTH Royal Institute of Technology.

Vardanyan, Y. & Amelin, M. (2011). The State-of-the-Art of the Short Term Hydro Power Planning with Large Amount of Wind Power in the System.  In: EEM 2011: proceedings of the 8th international conference on the European energy market. Paper presented at European Energy Market 2011. .

Vardanyan, Y. & Amelin, M. (2012). A Sensitivity Analysis of Short-Term Hydropower Planning Using Stochastic Programming.  In: Power and Energy Society General Meeting, 2012 IEEE. Paper presented at 2012 IEEE Power and Energy Society General Meeting, PES 2012;San Diego, CA; 22 July 2012 through 26 July 2012 (pp. 6344769).  IEEE.

Vardanyan, Y., Söder, L. & Amelin, M. (2013). Hydropower Bidding Strategies to Day-Ahead and Real-Time Markets: Different Approaches.  In: 24th International Workshop on Database and Expert Systems Applications: DEXA 2013: proceedings, 26-29 August 2013, Prague, Czech Republic. Paper presented at 24th International Workshop on Database and Expert Systems Applications, DEXA 2013; Prague; Czech Republic; 26 August 2013 through 29 August 2013 (pp. 209-213).   IEEE Computer Society.

Vardanyan, Y., Amelin, M. & Hesamzadeh, M. (2013). Short-term Hydropower Planning With Uncertain Wind Power Production.  In: Power and Energy Society General Meeting (PES), 2013 IEEE. Paper presented at 2013 IEEE Power & Energy Society General Meeting, 21-25 July 2013, Vancouver, CA (pp. 1-5).   IEEE conference proceedings.

K. Östman & M. Hesamzadeh (2013). The suitability of current transmission pricing systems for increased renewable energy production. Paper presented at IEEE PES General Meeting 2013, Vancouver, Canada.

K. Östman & M.R. Hesamzadeh (2013). Pricing electric-power transmission: The Swedish methodology and a new approach. Paper presented at IEEE ISGT Europe 2013 conference, Copenhagen, Denmark.