Uppsala universitet, Geovetenskaper - Campus Gotland

Forskningsområde och forskningsgrupp

Vindkraftsgruppen vid Uppsala universitet Campus Gotland forskar på vindkraftverks vakar och vakinteraktioner, stabilitet av spetsvirvlar, och optimering av stora vindkraftsparker, samt landskap, planering och deltagande.

Det arbete som utförts har lett till ökad kunskap om flödesstrukturerna bakom vindkraftverk och samspelet mellan verken. Sådana simuleringar, tillsammans med detaljerade mätningar i vindtunnlar kan ge kunskap om hur man styr nedbrytningen av kölvattnet bakom verken och ger ytterligare möjligheter att optimera placeringen av vindkraftverk i en vindkraftspark. Forskningen har också etablerat nya simuleringsmöjligheter för nästa generation av vindkraft. En del av forskingen har berört metoder för deltagande landskapsanalys.

Vindenergi Campus Gotland webbplats

Projekt inom vindenergi

Projekt som är pågående eller genomförda under de senaste åren. 

 • NEWA - New European Wind Atlas (Sponsored by Energimyndigheten, EraNet+), from 2015-2019, kontaktperson: Stefan Ivanell, UU-Geo

 • MexNext Phase III, IEA Task (Sponsored by Energimyndigheten), from 2015-2017, kontaktperson: Stefan Ivanell, UU-Geo

 • Wakebench II, (Sponsored by Energimyndigheten), from 2015-2017, kontaktperson: Stefan Ivanell, UU-Geo

 • Wake physics and farm control (Sponsored by Energimyndigheten), from 2014-2018, kontaktperson: Stefan Ivanell, KTH-Mek & UU-Geo

 • Vindforsk IV - Nordic Consortium; Optimization of large wind farms (Sponsored by Vindforsk, Energimyndigheten, Elforsk and industry groups), from 2014-2018, kontaktperson: Stefan Ivanell, UU-Geo & KTH-Mek

 • Integration of body force methods for higher precision Wake Modelling simulations for offshore application (Sponsored by the Norwegian research council), from 2014-2017, kontaktperson: Stefan Ivanell, UU-Geo

 • Loadmonitor, (Sponsored by Energimyndigheten), from 2015-2016, kontaktperson: Stefan Ivanell, KTH-Mek & UU-Geo

 • WakeBench (Sponsored by Energimyndigheten), avslutat

 • MexNext Phase II (Sponsored by Energimyndigheten), avslutat

 • ICEWIND (Sponsored by Toppforskningsinitiativet), avslutat

 • Nordic Consortium on Wind Farm Optimization and Control (Sponsored by Energimyndigheten and industry groups), avslutat

 • Farm Farm (Sponsored by VindForsk), avslutat

 • IEA Wind Task 31 - WakeBench (Sponsored by Vindforsk), avslutat

 • Instant Wind, avslutat

 • IEA Wind Task 29 - MexNext - Analysis of Wind Tunnel Measurements (Sponsored by Energimyndigheten), avslutat

Personal

Titel Namn E-post Forskningsområde
Associate Professor Stefan Ivanell stefan.ivanell@geo.uu.se Strömningsmekanik
Associate Professor Simon-Philippe Breton simon-philippe.breton@geo.uu.se Strömningsmekanik
Associate Professor Heracles Polatidis heracles.polatidis@geo.uu.se  Optimering
Junior Lecturer Andrew Barney andrew.barney@geo.uu.se Finansiering
Junior Lecturer Fan Zou fan.zou@geo.uu.se Elsystem
Junior Lecturer Karl Nilsson karl.nilsson@geo.uu.se Strömningsmekanik
Junior Lecture Liselotte Aldén liselotte.alden@geo.uu.se Planering
Junior Lecturer Maria Klemm maria.klemm@geo.uu.se Ekonomi
Phd student Nikolaos Simisiroglou nikolaos.simisiroglou@geo.uu.se  Strömningsmekanik
Phd student Ola Eriksson ola.eriksson@geo.uu.se Strömningsmekanik
Junior Lecturer Sanna Mels sanna.mels@geo.uu.se Acceptansfrågor
Researcher Hugo Olivares hugo.olivares@geo.uu.se Strömningsmekanik
Researcher Johanna Liljenfeldt johanna.liljenfeldt@geo.uu.se Planering
Phd student Silke Martinen silke.martinen@geo.uu.se Strömningsmekanik
Senior Lecturer Tom Mels tom.mels@kultgeo.uu.se Planeringfrågor
Phd student Henrik Asmuth henrik.asmuth@geo.uu.se Strömningsmekanik

Publikationer om vindenergi

Du hittar dessa publikationer i publikationsdatabasen DIVA.

Journal Articles

2014, Comparison of the near-wake between a simplified vortex model and actuatorline simulations of a horizontal-axis wind turbine, Sarmast, S., Segalini, A., Ivanell, S., Mikkelsen, R., Wind Energy 19 (3), 2015.

2014, Comparison of Engineering Wake Models with CFD Simulations, Andersen, S. J., Sørensen, J. N., Ivanell, S., Mikkelsen, R. F., Journal of Physics: Conference Series 524 (Torque 2014).

2014, Determination of Wind Turbine Near-Wake Length Based on Stability Analysis. Sørensen, J. N., Sarmast, S., Mikkelsen, R., Ivanell, S., Henningson, D., Journal of Physics: Conference Series 524 (Torque 2014).

2014, Numerical investigation of the wake interaction between two model wind turbines with span-wise offset. Sarmast, S., Chivaee, H.S., Ivanell, S., Mikkelsen, R., Journal of Physics: Conference Series 524 (Torque 2014).

2014, Analysis of long distance wakes behind a row of turbines -a parameter study,  Eriksson, O., Nilsson, K., Breton, S.-P., Ivanell, S., Journal of Physics: Conference Series 524 (Torque 2014).

2014, Airfoil data sensitivity analysis for actuator disc simulations used in wind turbine applications. Nilsson, K., Breton, S.-P., Sørensen, J. N., Ivanell, S., Journal of Physics: Conference Series 524 (Torque 2014).

2014, Analysis of the effect of curtailment on power and fatigue loads of two aligned wind turbines using an actuator disc  approach. Martinen, S., Ingemar, C., Nilsson, K., Breton, S.-P., Ivanell, S. Journal of Physics: Conference Series 524 (Torque 2014).

2014, Simulation of Wind Turbine Wakes using the Actuator Line Technique. Sorensen, J.N., Mikkelsen, R., Henningson, Ivanell, S., Sarmast, S., Andersen, S., Submitted to Royal Society Publishing June 2014.

2014, A comparison between a simplified vortex model and actuator line simulations of a horizontal axis wind turbine. Sarmast, S., Segalini, A., Mikkelsen, R.F., Ivanell, S., Submitted to Journal of Wind Energy.

2014, Mutual instability of the tip vortices behind a wind turbine.Sarmast, S., Dadfar, R., Mikkelsen, R.F., Schlatter, S., lvanell, S., Henningson, D.S. Journal of Fluid Mechanics.

2013, Study of the Influence of Imposed Turbulence on the Asymptotic Wake Deficit in a Very Long Line of Wind Turbine. Breton, S.-P., Nilsson, K., Olivares-Espinosa, H., Masson, C., Dufresne, L., Ivanell, S. Submitted to Journal of Renewable Energy.

2013, Characterization of wind turbine wake in a uniform inflow with homogeneous turbulence using the actuator disk method. Olivares-Espinosa, H., Breton, S.-P., Nilsson, K., Masson, C., Dufresne, L. Ivanell, S. ICOWES2013 Conference, Denmark.

2012, Validation of the actuator line method using near wake measurements of the MEXICO rotor. Nilsson, K., Shen, W.Z., Sørensen, J.N., Breton, S.-P., Ivanell, S. Accepted for publication in Wind Energy, 2013.

2012, Large-eddy simulations of the Lillgrund wind farm.Nilsson, K., Ivanell, S. , Hansen, K.S., Mikkelsen, R., Sørensen, J.N., Breton, S.-P., Henningson, D. Accepted for publication in Wind Energy, 2013.

2012, Wind Turbine Wake Modeling - Wind Turbine Wake Modeling - Possibilities with Actuator line/disc approaches. S. Ivanell, R. Mikkelsen. Wiley Energy Encyclopedia, Accepted March 2012, Wiley & Sons, 2012.

2011, The upstream flow of a wind turbine: blockage effect.D. Medici, S. Ivanell, J-Å. Dahlberg, P.H. Alfredsson. Wind Energy, 2011, Volume 14, Issue 5, p691-697.

2010, Stability analysis of the tip vortices of a wind turbine. Ivanell, S., Mikkelsen, R., Sorensen, J.N., Henningson, D.S., Wind Energy, 13(8): p. 705-715.

2009, Analysis of Numerically Generated Wake Structures. Ivanell, S., Sorensen, J.N., Mikkelsen, R., Henningson, D.S., Wind Energy, 12(1): p. 63-80.

2007, Numerical computations of wind turbine wakes. Ivanell, S., Sorensen, J.N. and Henningson, D., Wind Energy, Springer, ed. J. Peinke, P. Schaumann, and S. Barth, p:259-263.

2007, Numerical analysis of the tip and root vortex position in the wake of a wind turbine. Ivanell, S., Sørensen, J.N., Mikkelsen, R., Henningson, D. Journal of Physics, Conference Series Volume 75, Science of Making Torque from Wind, J.N. Sørensen, M.O.L. Hansen and K. S. Hansen, Editors. p. 12035-12035.

Proceedings

2015, Simulating wind farms in the Weather Research and Forecast model, resolution sensitivities, Lindvall J., Byrkjedal Ø., Eriksson O., Ivanell S. EWEA Offshore 2015, Copenhagen.

2015, Wake downstream of the Lillgrund wind farm – A Comparison between LES using the actuator disc method and a Wind farm Parametrization, Eriksson O., J. Lindvall, S-P Breton, S. Ivanell, Wake Conference 2015 in Visby, Journal of Physics: Conference Series (JPCS), which is part of IOP Conference Series. 

2015, Large-eddy simulations of wind farm production and long distance wakes, Eriksson O., K. Nilsson, S-P Breton, S. Ivanell, Wake Conference 2015 in Visby, Journal of Physics: Conference Series (JPCS), which is part of IOP Conference Series.

2015, Quantifying variability of Large Eddy Simulations of very large wind farms, Andersen, S.J., Witha, B., Breton, S.-P., Sørensen, J.N., Mikkelsen, R.F., Ivanell, S. Wake Conference 2015 in Visby, Journal of Physics: Conference Series (JPCS), which is part of IOP Conference Series.

2015, Comparison between experiments and large-eddy simulations of tip spiral instabilities, Ivanell, S., Leweke, T. Sarmast, S., Quaranta, H.U., Mikkelsen, R.F., Sørensen, J.N. Wake Conference 2015 in Visby, Journal of Physics: Conference Series (JPCS), which is part of IOP Conference Series.

2015, Comparison of a potential flow actuator disc solution with a potential flow and viscous solution for a Joukowsky rotor, van Kuik, G.A.M, Yu, W., Ivanell, S. Wake Conference 2015 in Visby, Journal of Physics: Conference Series (JPCS), which is part of IOP Conference Series.

2014, Micro-siting/positioning of wind turbines: introducing a multi-criteria decision analysis framework, Polatidis, H., Ivanell, S., The 7th International Multi-Conference on Engineering and Technological Innovation, Orlando, 2014.

2014, Numerical CFD comparison of Lillgrund employing RANS. Simisiroglou, N., Breton, S.P., Crasto, G., Hansen, K.S., Ivanell, S. EERA DeepWind’2014, 11th Deep Sea Offshore Wind R&D Conference, Trondheim.

2014, Instability of helical vortices behind a single wind turbine. Sarmast, S., Dadfar, R., Mikkelsen, R.F., Schlatter, S., lvanell, S., Henningson, D.S., Research Topics in Wind Energy Vol. 2, Wind Energy - Impact of Turbulence p. 165-174.

2013, Study of the influence of atmospheric turbulence on the asymtotic wake deficit in a very long line of wind turbines. Breton, S.-P., Nilsson, K., Olivares-Espinosa, H., Masson, C., Dufresne, L., Ivanell, S. ICOWES2013 Conference, Lyngby.

2013, Characterization of wind turbine wakes in a non-sheared turbulent flow. Olivares-Espinosa, H., Breton, S.-P., Nilsson, K., Masson, C., Dufresne, L., Ivanell, S., ICOWES2013 Conference, Lyngby.

2013, Large-Eddy simulations of the Lillgrund wind farm. Nilsson, K., Breton, S.-P., Ivanell, S., Henningson, D., 66th Annual Meeting of the American Physical Society Division of Fluid Mechanics, Pittsburg, USA.

2013, LES of the Lillgrund wind farm using a torque based power controller. Nilsson, K., Ivanell, S., Hansen, K.S. Mikkelsen, R., Sørensen J.N., Breton, S.-P., Henningson, D. 9th PhD seminar on Wind Energy in Europe, Visby.

2012, Study of the effect of the presence of the downstream turbines on upstream ones and use of a controler in CFD wind turbine simulation models. Breton, S.-P., Nilsson, K., Ivanell, S., Olivares-Espinosa, H., Masson, C., Dufresne, L. Proceedings of The Science of making Torque from Wind, Oldenburg.

2012, CFD Actuator disc analysis of the Lillgrund wind farm. Nilsson, K., Mikkelsen, R., Hansen, K.S., Ivanell, S., Proceedings of The Science of making Torque from Wind, Oldenburg.

2012, Analysis of long distance wakes of Horns Rev 1 using actuator disc. approach. Eriksson O., Mikkelsen R., Hansen K.S., Nilsson K., Ivanell S., Proceedings of The Science of making Torque from Wind, Oldenburg.

2012, A survey of available data and studies of Farm-Farm interaction. Eriksson, O., Ivanell, S., 8th PhD seminar on Wind Energy in Europe, Zurich.

2012, Power control system of a simulated wind turbine. Nilsson, K., Breton, S.-P., Ivanell, S,. 8th PhD seminar on Wind Energy in Europe, Zurich.

2012, Stability of the helical tip vortices behind a wind turbine. Sarmast S., Schlatter, P., Ivanell, S., Mikkelsen, R., Henningson, D., Euromech Conference 2012.

2011, Analysis  of wind turbine flow structure using Koopman mode decomposition technique. Sarmast S., Bagheri S., Ilak M., Ivanell S., Mikkelsen R., Sorensen J. N., Henningson D. Wake Conference, Visby, Sweden

2011, Benchmarking of Eddy Viscosity Model in different atmospheric turbulence settings. Uzunoglu, B., Zou, F., Ivanell, S., Wake Conference, Visby, Sweden

2011, Determination of the tip vortex trajectory behind the MEXICO rotor. Nilsson, K.,  Shen, W. Z., Sorensen, J. N., Ivanell, S., Wake Conference, Visby, Sweden

2011, Analysis of Wind Turbine Flow Structure Using Koopman Mode Decomposition Technique. Sarmast S., Bagheri S., Ilak M., Ivanell S., Mikkelsen R., Sorensen J. N., Henningson D., Svenska Mekanikdagarna 2011, Chalmers, Sweden.

2011, Benchmarking of Eddy Viscosity Model with Nonlinear Wake Models Uzunoglu, B., Zou, F., Ivanell, S.. CFD & Optimization 2011 - ECCOMAS, Antalya, Turkey.