Uppsala universitet - avdelningen för elektricitetslära

Forskningsområde och forskargrupp

Avdelningen för elektricitetslära vid Uppsala universitet forskar inom elektrisk energigenerering, energiomvandling och användning. Forskningen inom förnybara energikällor fokuserar på vindkraft, vågkraft, vattenkraft och havsströmmar.

Forskningen inom vindkraft syftar till att öka förståelsen av och möjligheterna med den nya vertikalaxlade tekniken. Den har både nischtillämpningar som till exempel i turbulenta miljöer och bullerkänsliga installationer samt även storskaliga tillämpningar som vindkraftsinstallationer över 10 MW och flytande offshore teknik. Avdelningen arbetar även med permanentmagnetiserade generatorer, elsystem och kontrollsystem för vindkraftverk. Forskningsområden innefattar avmagnetisering av permanentmagneter, generatorer med nya magnetmaterial samt innovativa styrtekniker av vindkraftverk. Den årliga forskningsbudgeten inom vindkraft från externa anslag ligger på ca 5 miljoner per år.

Elektricitetslära webbplats

Projekt inom vindenergi

Projekt som är pågående eller genomförda under de senaste åren. 

 • SAVANT: SAVonius turbine for ANTarktis

 • Minskar produktionen hos vindkraftverk över tid?, 2015-2017, Vindforsk

 • Centrum för naturkatastrofslära CNDS, Uppsala University, kontaktperson: Anders Goude, UU-Teknik

 • Vindprojekt Falkenberg, Uppsala University, kontaktperson: Anders Goude, UU-Teknik

 • Wind energy project Falkenberg, Konstruktion och testing av elsystem för vindkraft (Sponsored by Vertical Wind AB), avslutat

 • Grundläggande studier av magnetiska egenskaper hos permanentmagneter i elektriska maskiner, (Sponsored by Vetenskapsrådet), avslutat

 • Design of diode rectified permanent magnet generators, Sponsored by (ÅForsk - Ångpanneföreningen's Foundation for R&D), avslutat

 • CFE – Centrum för förnybar elenergiomvandling, Swedish centre for renewable electric energy conversion, Renewable generation from wind, wave and flowing water (Sponsored by Energy authority, Vinnova, Statkraft), avslutat

 • Experimental validation of simulations for a vertical axis wind turbine (Sponsored by J. Gust. Richert Foundation), avslutat

 • Stora långsamtgående kabellindade PM generatorer för direktdrivande vindkraftverk (Sponsored by Energimyndigheten), avslutat

 • Utvärdering av prototyp vertikalaxlat vindkraftverk (Sponsored by Energimyndigheten), avslutat

 • Modular generator for vertical axis wind turbines (Sponsored by the Göran Gustafsson Foundation), avslutat

Personal (Inom vindkraft)

Titel Namn E-post Forskningsområde
Professor Hans Bernhoff hans.bernhoff@angstrom.uu.se Vertikala vindkraftverkssystem
Professor Mats Leijon Mats.Leijon@ angstrom.uu.se Vertikala vindkraftverkssystem
Associate professor Sandra Eriksson Sandra.Eriksson@angstrom.uu.se Generatorer och elsystem
Associate professor Marcus Berg Marcus.Berg@angstrom.uu.se Vindresurs och aerodynamic
Associate professor Mikael Bergkvist Mikael.Bergkvist@angstrom.uu.se Vindkraft i elsystemet
Associate professor Anders Goude Anders.Goude@angstrom.uu.se Aerodynamik för vertikala vindkraftverk
PhD student Morgan Rossander Morgan.Rossander@angstrom.uu.se Elsystem och kontrollsystem för vertikala vindkraftverk
Researcher Jon Olauson Jon.Olauson@angstrom.uu.se Vindkraft i elsystemet, vindresursanalys
PhD student Per Ribbing Per.Ribbing@angstrom.uu.se LCA Vertikala vindkraftverkssystem
PhD student Petter Eklund petter.eklund@angstrom.uu.se Permagnetiserade generatorer
PhD student Victor Mendoza victor.mendoza@angstrom.uu.se Aerodynamik för vertikala vindkraftverk
PhD student Erik Möllerström Erik.mollerstrom@hh.se Mekanik och bullermätningar för vertikalaxlade vindkraftverk

Publikationer inom vindenergi

Du hittar dessa publikationer i publikationsdatabasen DIVA.

Senad Apelfröjd, Sandra Eriksson, "System Efficiency of a Tap Transformer Based Grid Connection Topology Applied on a Direct Driven Generator for Wind Power", The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 784295, 7 pages, 2014,

Petter Eklund, Stefan Sjökvist, Sandra Eriksson, Mats Leijon, "A Complete Design of a Rare Earth Metal-Free Permanent Magnet Generator", Machines 2014, 2(2), 120-133

Sandra Eriksson, "Inherent Difference in Saliency for Generators with Different PM Materials", Journal of Renewable Energy, vol. 2014, Article ID 567896, 5 pages, 2014.

Möllerström, Erik, Ottermo, Fredric, Hylander, Jonny, Bernhoff, Hans (2014). Eigen Frequencies of A Vertical Axis Wind Turbine Tower Made of Laminated Wood and the Effect Upon Attaching Guy Wires. Wind Engineering : The International Journal of Wind Power, 38 (3), s. 277 - 290.

Jon Olauson, Anders Goude, Mikael Bergkvist, "Wind Energy Converters and Photovoltaics for Generation of Electricity after Natural Disasters", Geografiska Annaler. Series A, Physical Geography. 2014.

Jon Olauson, Mikael Bergkvist, "Modelling the Swedish Wind Power Production Using MERRA Reanalysis Data", Renewable energy 76, 717-725, 2014.

Fredric Ottermo, Hans Bernhoff, "An upper size of vertical axis wind turbines", Wind Energy,Volume 17, Issue 10, pages 1623–1629, October 2014

Stefan Sjökvist, Sandra Eriksson, "Experimental Verification of a Simulation Model for Partial Demagnetization of Permanent Magnets" ,IEEE transactions on magnetics. 2014;PP(99)

Möllerström, Erik, Larsson, Sebastian, Ottermo, Fredric, Hylander, Jonny, Bååth, Lars (2014). Noise Propagation from a Vertical Axis Wind Turbine. Proceedings of 43rd International Congress on Noise Control Engineering : Internoise 2014.

Eduard Dyachuk, Anders Goude and Hans Bernhoff, "Dynamic Stall Modeling for the Conditions of Vertical Axis Wind Turbines", AIAA Journal, Vol. 52, No. 1 (2014), pp. 72-81.

Anders Goude, Olov Ågren, "Simulations of a vertical axis turbine in a channel", Renewable Energy, Volume 63, March 2014, Pages 477-485

Senad Apelfröjd, Sandra Eriksson, "Evaluation of Harmonic Content from a Tap Transformer Based Grid Connection System for Wind Power", Journal of Renewable Energy, vol. 2013, Article ID 190573, 8 pages, 2013,

Blackmore, T., Batten, W.M.J. and Bahaj, A.S, "Inlet grid-generated turbulence for large-eddy simulations", International Journal of Computational Fluid Dynamics, 27, (6-7), 307-315

Rickard Ekström, Senad Apelfröjd, Mats Leijon, "Transformer Magnetizing Inrush Currents Using a Directly Coupled Voltage-Source Inverter", ISRN Electronics, vol. 2013, Article ID 361643, 8 pages, 2013.

Rickard Ekström, Senad Apelfröjd, and Mats Leijon, "Transformer Magnetization Losses Using a Nonfiltered Voltage-Source Inverter", Advances in Power Electronics, Volume 2013, Article ID 261959, 7 pages,

Sandra Eriksson, Jon Kjellin, Hans Bernhoff, "Tip speed ratio control of a 200 kW VAWT with synchronous generator and variable DC voltage", Energy Science & Engineering, Volume 1, Issue 3, pages 135–143, December 2013. 

Anders Goude, Stefan Engblom, "Adaptive fast multipole methods on the GPU", The Journal of Supercomputing (2013), 63:897–918

Anders Goude, Fredrik Bülow, "Aerodynamic and electrical evaluation of a VAWT farm control system with passive rectifiers and mutual DC-bus", Renewable Energy, Volume 60, December 2013, Pages 284-292, ISSN 0960-1481,

Anders Goude, Fredrik Bülow, "Robust VAWT control system evaluation by coupled aerodynamic and electrical simulations", Renewable Energy, Vol. 59, November 2013, pp 193-201 

Jentsch, Mark F., James, Patrick A.B., bourikas, Leodinas and Bahaj, AbuBakr S,"Transforming existing weather data for worldwide locations to enable energy and building performance simulation under future climates", Renewable Energy, 55, 514-524

Jon Kjellin, Sandra Eriksson, Hans Bernhoff, "Electric Control Substituting Pitch Control for Large Wind Turbines", Journal of Wind Energy, vol. 2013, Article ID 342061, 4 pages, 2013,

Fredric Ottermo, Hans Bernhoff, "An upper size of vertical axis wind turbines", Wind Energy, 2013, 

Stefan Sjökvist, Sandra Eriksson, "Study of Demagnetization Risk for a 12kW Direct Driven Permanent Magnet Synchronous Generator for Wind Power", Energy Science and Engineering, 7 pages, 2013

F. Bülow, S. Eriksson, H. Bernhoff. "No-load core loss prediction of PM generator at low electrical frequency". Renewable Energy. Volume 43, July 2012, Pages 389-392.

F. Ottermo, S. Eriksson, H. Bernhoff, "Parking Strategies for Vertical Axis Wind Turbines", ISRN Renewable Energy, Volume 2012 (2012), Article ID 904269, 5 pages.

S. Eriksson, H. Bernhoff, M. Bergkvist, "Design of a unique direct driven PM generator adapted for a telecom tower wind turbine", Renewable Energy, Volume 44, August 2012, pp. 453-456.

Fredric Ottermo, Hans Bernhoff, "Resonances and Aerodynamic Damping of a Vertical Axis Wind Turbine", Wind Engineering volume 36, no. 3, 2012 pages 297-304

S. Eriksson, H. Bernhoff, M. Leijon, "A 225 kW Direct Driven PM Generator Adapted to a Vertical Axis Wind Turbine, Advances in Power Electronics", vol. 2011, Article ID 239061, 7 pages, 2011.

S. Eriksson, T. Semberg, H. Bernhoff, M. Leijon. "Gerador de ímãs permanentes de acionamento direto para turbina de eixo vertical", Eletricidade Moderna, ano 40, no 451, outubro, p.160-165, 2011.

Jon Kjellin and Hans Bernhoff, "Electrical Starter System for an H-Rotor Type VAWT with PM-Generator and Auxiliary Winding", Wind Engineering volume 35, no. 1, 2011 pages 85-92

S. Eriksson, H. Bernhoff. "Loss Evaluation and Design Optimisation for Direct Driven Permanent Magnet Synchronous Generators for Wind Power", Applied Energy 88 (2011), pp.265-271. 

J. Kjellin, F. Bülow, S. Eriksson, P. Deglaire, M. Leijon, H. Bernhoff, "Power coefficient measurement on a 12 kW straight bladed vertical axis wind turbine", Renewable Energy, 36(11), Pages 3050-3053, November 2011.

Mats Leijon, "Renewable energies", PS Public Service Review: European Union: Issue 21, pp 650-653, 2011

Juan de Santiago, Hans Bernhoff, "3D FEM modeling of ironless Axial Flux Permanent Magnet motor/generators", Journal of Electrical and Electronics Engineering Volume 4, Number 1, 2011

James, P.A.B., Sissons, M.F., Bradford, J, Myers, L.E., Anwar, A.A., Bahaj, A.S. and Green, S, "Pole-mounted horizontal axis micro-wind turbines: UK field trial findings and market size assessment", Energy Policy, 39, (6), 3822-3811

James, P.A.B., Sissons, M.F., Bradford, J., Myers, L.E., Bahaj, A.S., Anwar, Arif A. and Green, S., "Implications of the UK field trial of building mounted horizontal axis micro-wind turbines" Energy Policy, 38, (2010), 6130-6144

Mats Leijon, Annika Skoglund, Rafael Waters, Alf Rehn, Marcus Lindahl , "On the physics of power, energy and economics of renewable electric energy sources – Part I", Renewable Energy Volume 35, Issue 8, August 2010, Pages 1729-1734

 [5.19] S. Eriksson, H. Bernhoff, M. Leijon. "FEM simulations and experiments of different loading conditions for a 12 kW direct driven PM synchronous generator for wind power". International Journal of Emerging Electric Power Systems, 10:1 (2009), article 3.

[5.20] P. Deglaire, S. Engblom, O. Ågren, H. Bernhoff, "Analytical solutions for a single blade in vertical axis turbine motion in two-dimensions", European Journal of Mechanics - B/Fluids Volume 28, Issue 4, July-August 2009

Contributions to national and international conferences with refereed proceedings:

Rickard Ekström, Senad Apelfröjd, Karin Thomas, Mats Leijon, "Inverter topology with integrated on-load tap change for grid-connection of renewable electric energy sources", Grand Renewable Energy Conference on Energy Network and Power Electronics, Tokyo, Japan, 27 juli-1 augusti 2014

Möllerström, Erik, Ottermo, Fredric, Hylander, Jonny, Bernhoff, Hans (2014). Avoidance of resonances in a semi-guy-wired vertical axis wind turbine. Proceedings of EWEA 2014 - Annual Event (Conference), Barcelona, 10-13 March 2014.

Staffan Lundin, Johan Forslund, Nicole Carpman, Mårten Grabbe, Katarina Yuen, Senad Apelfröjd, Anders Goude and Mats Leijon, "The Söderfors Project: Experimental Hydrokinetic Power Station Deployment and First Results", Proceedings of the 10th European Wave and Tidal Conference (EWTEC), Aalborg, Denmark, 2-5 September 2013

Senad Apelfröjd, Fredrik Bülow, Jon Kjellin, Sandra Eriksson,"Laboratory verification of system for grid connection of a 12 kW variable speed wind turbine with a permanent magnet synchronous generator", in Proceedings of EWEA 2012 - European Wind Energy Conference & Exhibition, DK, Copenhagen, 16-19 April 2012

Eduard Dyachuk, Anders Goude, Emilia Lalander, Hans Bernhoff, "Influence of Incoming Flow Direction on Spacing between Vertical Axis Marine Current Turbines Placed in a Row", Proceedings of the 31st International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, Rio de Janeiro, Brazil, July 1-6, 2012

Uzunoglu, B and Ivanell, S EUROMECH colloquium 528 "Wind Energy and the impact of turbulence on the conversion process (2012)

Sandra Eriksson, Hans Bernhoff, "Rotor design for PM generators reflecting the unstable neodymium price", Electrical Machines (ICEM), 2012 XXth International Conference on , pp.1419-1423, 2-5 Sept. 2012

Anders Goude, O. Ågren, "Numerical Simulation of a Farm of Vertical Axis Marine Current Turbines", Proceedings of the ASME 2010 29th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE 2010), June 6-11, 2010, Shanghai, China, OMAE2010-20160.

F. Bülow, J. Kjellin, S. Eriksson, M. Bergkvist, P. Ström, H. Bernhoff, "Adapting a VAWT with PM generator to telecom applications", European Wind Energy Conference & Exhibition 2010, Tuesday 20 - Friday 23 April 2010, Warsaw, Poland

S. Eriksson, T. Semberg, H. Bernhoff and M. Leijon, "A 225 kW direct driven PM generator for a vertical axis wind turbine", European Wind Energy Conference & Exhibition 2010, Tuesday 20 - Friday 23 April 2010, Warsaw, Poland.

A. Goude, E. Lalander and M. Leijon, "Influence of a Varying Vertical Velocity Profile on Turbine Efficiency for a Vertical Axis Marine Current Turbine", Proceedings of the 28th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE 2009), May 31 to June 5, 2009, Honolulu, Hawaii.